Print

Кіровські школярі проявили зацікавленість до прогресивних спеціальностей факультету комп`ютерних наук і технологій СНУ ім. В. Даля

 

Професорсько-викладацький склад і студенти факультету комп’ютерних наук і технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля зустрілися з учнями міста Кіровська. Далівці приїхали в область з концертними номерами та презентаційними матеріалами.

Палац культури Кіровська, в якому відбувалося захід, повністю заповнили охочі ближче познайомитися зі СНУ ім. Даля. На зустрічі були присутні учні шести шкіл міста та транспортного технікуму. Молоді було цікаво зустрітися не тільки з майже ровесниками – студентами, але й з вченими університету – завідуючими кафедрами професорами Ларисою Губачевою, Віталієм Ульшіним, доцентами Олегом Малаховим, Леонідом Капустою.

«Хочу повторити слова Паскаля: «Життя людини багато в чому залежить від вибору спеціальності. Якщо вона вибрана неправильно, то людина мучиться все життя», – звернулася до присутніх у вітальному слові декан факультету комп’ютерних наук і технологій професор Лариса Губачева. – Щоб допомогти вам зробити правильний вибір, ми і відвідали сьогодні Кіровськ».

До речі, місто Кіровськ був обраний для зустрічі зі школярами не випадково. Далівський університет тісно співпрацює з Кіровським транспортним технікумом в рамках залучення випускників навчального закладу продовжити навчання в університеті на транспортних спеціальностях. У технікумі вже працюють п’ять магістрантів-далівців. 

Нагадаємо, факультет комп’ютерних наук і технологій створений у зв’язку зі зростаючою потребою підприємств і організацій у кваліфікованих фахівцях, здатних створювати та експлуатувати системи автоматичного та автоматизованого управління широким класом об’єктів з використанням сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій.

На факультеті створено потужний науково-педагогічний і матеріально-технічний потенціал для підготовки фахівців сучасних напрямків. Навчальний процес ведуть 80 викладачів, серед яких 9 докторів наук, професорів, і 33 кандидатів технічних наук, доцентів. До складу факультету комп’ютерних наук і технологій входять чотири кафедри: комп’ютерних наук, системної інженерії, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, комп’ютерних технологій на промисловому та міському транспорті. 

 Підготувала: Наталія Вергуненко