Print

Конкурс на отримання грантів «Підтримка ініціатив громадянської освіти»

 

Цей конкурс на отримання грантів (надалі – конкурс) є частиною Програми сприяння громадській активності «Долучайся!».

Метою Програми є підвищення обізнаності та рівня участі громадян у громадській діяльності на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Коротка інформація

Громадянська освіта є фундаментальною передумовою будь-якої демократичної реформи, що стосуються усіх верств суспільства. Проте недостатній рівень громадянської освіти та залучення громадян як і раніше залишається проблемою для українського суспільства. Для того, щоб вибудувати в українців почуття причетності та базового розуміння їх ролі в демократичному суспільстві, програма «Долучайся!» спрямовує свої зусилля на підвищення інформованості, а також надання інструментів і можливостей для активного залучення громадян. Спорядження громадян знаннями, інструментами і перевагами громадянської освіти збільшить ймовірність того, що вони стануть більш відповідальними і активніше братимуть участь в успішній трансформації суспільства. Пакт буде зосереджувати свої зусилля на формальному і неформальному секторах освіти, щоб підкреслювати негативні наслідки участі в корупції та заохочувати створення нових поколінь цивільно свідомої і активної молоді, а також буде заохочувати зміну поведінки серед старших поколінь.

Цілі і завдання конкурсу на отримання гранту

Метою цього конкурсу є виявлення та підтримка ініціатив організацій громадянського суспільства (ОГС), що спрямовані на підвищення обізнаності громадян щодо їх основних ролей, прав та обов’язків у демократичному суспільстві та пропагування мотивованої прихильності його цілям і принципам. Такі ініціативи повинні бути спрямовані на зміцнення механізмів громадського залучення, посилення анти-корупційного громадського моніторингу та нагляду і покращення рівня громадської участі.

Завданням цього конкурсу є підтримка ініціатив, які:

 • стимулюють громадянську сміливість, знання і навички серед громадськості;
 • зміцнюють потенціал та участь громадян у діалозі з питань розробки нормативно-правових актів, громадського моніторингу і нагляду в цілях сприяння реалізації національної програми реформ;
 • заохочують залучення громадян до ефективних національних, регіональних і місцевих громадянських коаліцій та ініціатив;
 • підтримують організації, мережі та коаліції у плануванні програм з урахуванням гендерних питань та інклюзивності.

Заходи та види діяльності в рамках проектів можуть включати, але не обмежуючись, наступні:

 • онлайн-/офлайн-, аудіо-візуальні тренінги;
 • позакласна просвітницька діяльність щодо механізмів громадянської участі;
 • освіта для молоді та дорослих у сфері прав та обов’язків громадян;
 • підвищення рівня інформованості та залучення громадян до боротьби з корупцією;
 • програми медіа-, фінансової-та громадянської грамотності;
 • інформування громадян про процес впровадження реформ через регіональні та місцеві засоби масової інформації;
 • підвищення чутливості широких верств населення до питань інтеграції осіб з обмеженими фізичними можливостями, внутрішньо переміщених осіб, етнічних меншин, осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією (ЛГБТІ) та інших вразливих груп.

Очікувані результати:

 • збільшено кількість громадян, залучених до діяльності громадянського суспільства та громадянської активності;
 • підвищено рівень обізнаності громадян щодо механізмів залучення громадян;
 • збільшено кількість громадян, які готові спрямувати більше зусиль на боротьбу з корупцією;
 • підвищено рівень громадянської грамотності в Україні;
 • підвищено представництво маргіналізованих груп населення у процесах прийняття рішень, громадського нагляду та у житті громад.

Критерії відповідності:

 • офіційно зареєстровані ОГС або консорціуми зареєстрованих ОГС з усіх регіонів України з усталеною організаційною та операційною структурою;
 • доведений досвід консолідації та координації регіональних і місцевих мереж і охоплення різних верств населення через громадянську освіту та залучення громадян;
 • доведений досвід адвокації та просування демократичних реформ, в тому числі боротьби з корупцією;
 • досвід розробки та використання різноманітних інструментів для залучення громадян.

Критерії відбору:

 • відповідність заявленим цілям конкурсу;
 • усталена організаційна структура;
 • доведена здатність консолідувати та залучати зацікавлених осіб з неурядового сектору та представників різних верств населення;
 • продемонстрований досвід у налагодженні зв’язків з громадами та громадянами;
 • прагнення до досягнення сталих результатів, які будуть тривати після закінчення проекту.

Перевагу буде надано проектам, які:

 • включають широке коло зацікавлених осіб в якості партнерів (у тому числі державні органи, засоби масової інформації, підприємства тощо);
 • демонструють здатність впливати та містять план сталого розвитку;
 • пропонують інноваційні підходи до виконання завдань конкурсу.

Орієнтовна тривалість гранту: до 9 місяців.  

Розмір гранту: Пакт планує підтримати до 25 ініціатив з середнім бюджетом $20,000 кожна.

Кінцевий термін подання проектних пропозицій – 6 березня 2017 року, 17:00.

Грантові пропозиції приймаються за електронною адресою grants.engage@pact.org.ua з темою листа: «Відповідь на конкурс ініціатив з громадянської освіти».

Важливо знати, що:

 • в рамках цього конкурсу Пакт не може надавати гранти підприємствам, політичним партіям, державним інституціям, релігійним організаціям або фізичним особам;
 • дослідження може бути одним з інструментів, але не єдиним завданням проектної пропозиції;
 • проектні пропозиції повинні бути подані українською або англійською мовою;
 • заявникам буде повідомлено про статус розгляду їхньої пропозиції письмово на електронну пошту;
 • рішення конкурсної комісії є остаточним і не підлягає перегляду;
 • подані пропозиції не можуть бути повернені або розглянуті повторно.