Print

Кращий вищий навчальний заклад Луганська – СНУ ім. В. Даля

 

Ініціаторами рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації виступають як українські, так і міжнародні структури. Один з останніх рейтингів внз України – «Рейтинг украинских вузов по уровню удовлетворенности образованием «Компас-2009» оприлюднений на офіційному сайті проекту «Компас», а підсумки опубліковані в журналі «Корреспондент» і газеті «Сегодня» 22 травня 2009 року. Кращий показник по Луганській області в названому рейтингу у Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Учасниками рейтингу стали 234 українські вищі навчальні заклади III-IV рівня акредитації. Дослідження передбачало складання рейтингу внз по трьох напрямах: загальний рейтинг (що оцінює положення серед інших вузів), рейтинг по напряму спеціалізації (бізнес-экономичне, юриспруденція, інженерно-технічне, інформаційні технології (IT), архітектура-будівництво), регіональний рейтинг (що ілюструє місце в своєму регіоні – Західному, Центральному, Південному, Східному). Рейтинг оцінює практичну цінність знань і навичок, які дають українські виші своїм студентам. При його складанні враховувалася думка працедавців, випускників внз та експертів. За даними, представленими на офіційному сайті проекту, при складанні «Компаса – 2009» були враховані думки представників 953 компаній – працедавців (HR-менеджеров і керівників) та 1129 випускників. Експертами виступили представники провідних 331 компанії, які ведуть постійну роботу по залученню фахівців різної кваліфікації.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля у загальному рейтингу зайняв 25 пункт з 234, з рейтинговим балом 21 (сьоме місце). Одна зі складових успішності внз в рейтингу – оцінка випускників – склала 85 балів. За цим показником луганський виш випередив навіть володаря першого місця Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», випускники якого оцінили рідний внз в 71 бал.

До речі, і інші виші Луганщини знайшли своє місце в рейтингу. Так, Луганський національний аграрний університет розташований на 92 пункті (у групі володарів восьмого місця). На дев`ятому місці (120 пункт) з сумою балів 9 розмістився Луганський національний університет імені Тараса Шевченка; а в цій же групі з 8 балами – Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.Дідоренко (144 пункт). «За минулий рік ми піднялися в загальному рейтингу на 8 місць, – відзначає ректор університету професор Олександр Голубенко. – Це, безумовно, досягнення всього колективу. Такому результату сприяло, перш за все, зростання якісного потенціалу професорсько-викладацького складу і, як наслідок, поліпшення показників якості навчання і наукової роботи. Цьому ми приділяємо головну увагу в наший діяльності».

У регіональному рейтингу, що розглядає 47 вузів Східного регіону (Донецька, Луганська, Харківська області), до п`ятірки переможців також увійшов СНУ ім. В.Даля, зайнявши четверте місце з сумою балів 33. Крім того, Далівський університет випереджає луганські виші в рейтингу по таких напрямах, як бизнес-экономічні, інженерно-технічні, інформаційні технології (IT), архітектура-будівництво.

Таким чином, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля залишається лідером серед університетів Луганщини, що раніше підтверджувалося іншими рейтингами, наприклад, «ТОП-200 Україна» (12-е місце) і «Рейтинг національної кадрової компанії «Навігатор» (1е місце).