Print

Магістри Далівського університету захистили свої наукові праці іноземною мовою

 

Червень у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля є «гарячою порою» – починається захист дипломних і магістерських робіт. На кафедрі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності відбувся захист магістерських робіт англійською мовою.

З 50 магістрів, що випускаються в цьому році, п`ять уперше на кафедрі представили доповіді й презентації іноземною мовою. Марія Карпенко, Максим Таранов, Дмитро Татьков, Олександра Бєлінська й Дмитро Матвієвський не тільки у своїх магістерських роботах досліджували актуальні питання діяльності підприємств, але й продемонструвати свої можливості у володінні професійною англійською мовою. Діалог із членами Державної кваліфікаційної комісії (ДКК) і відповіді на питання відбувалися на англійській та українській мовах.

«Сьогодні, коли економіка інтегрується в міжнародний простір, є дуже важливим менеджмент зовнішньої економічної діяльності. 84% всіх підприємств Луганської області займаються зовнішньоекономічною діяльністю. Тому не дивно, що фахівці в цій сфері є затребуваними на ринку праці, – сказала завідуюча кафедрою менеджменту зовнішньоекономічної діяльності професор Алла Воронкова. – Для здійснення ЗЕД необхідні особливі знання: крім класичних, важливі знання про іноземні ринки, валютне забезпечення, роботу митниць. Також необхідні глибокі знання іноземних мов».

Голова ДКК з захисту магістерських робіт у менеджменті зовнішньоекономічної діяльності, начальник управління контролю за фінансовими установами й операціями в сфері зовнішньоекономічної діяльності державної податкової адміністрації в Луганській області Тетяна Бугайова й представник від кафедри іноземних мов викладач англійської мови Роман Олексієнко високо оцінили представлені роботи. Тетяна Іванівна особливо підкреслила презентаційні навички, вільну й упевнену манеру вести діалог у непростій обстановці, де задається безліч питань іноземною мовою, уміння підтримувати інтерес аудиторії, риторичність і багату палітру мовних засобів. Роман Олексієнко відзначив, що випускники цілком професійно ведуть бесіди іноземною мовою у вузько спеціальних областях у форматі вільного спілкування з викладачами й експертами. Відзначалася здатність студентів у реферативній формі інтерпретувати зміст оригіналу, зберігаючи при цьому стилістичні особливості наукового тексту, уміння знайти релевантні мовні засоби й індивідуальні перекладацькі рішення для точного й лаконічного викладу інформації.

Дипломники виразили свою подяку деканові факультету менеджменту Віталію Даничу, завідуючій кафедрою менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Аллі Воронкової й голові ДКК Тетяні Бугайової за надану можливість продемонструвати свої професійні знання в контексті іншомовного спілкування. Про захист дипломних робіт на іноземних мовах робиться запис у додатку до диплома.

Всі магістранти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності проходили стажування в США. Деякі випускники вже одержали запрошення на роботу в інші країни: два після захисту вже їдуть в Америку, а три – в Іспанію. «Зараз в умовах кризи найефективніше вкладення – це вкладення в себе, у свої знання», – сказав у напутньому слові декан факультету менеджменту професор Віталій Даніч.