Print

Майбутні психологи вчилися конструктивному діалогу у Центрі медіації

 

Університетський Центр медіації на базі кафедри психології та соціології факультету гуманітарних наук, психології та педагогіки СНУ ім. В. Даля набирає обертів та постійно удосконалюється.

Відбувся черговий тренінг для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія, де висвітлили головні питання формування конструктивного діалогу та засобів вербального та невербального спілкування.

Головний лозунг заходу: «Саморозвиток – вибір кожного». Це пов'язано з тим, що майбутня професійна самореалізація неможлива без саморозвитку та індивідуальної активності особистості.

Одним з найважливіших завдань навчання є не тільки і не стільки одержання здобувачами вищої освіти готових знань, скільки  навчання їх методам самостійного здобуття цих знань впродовж життя.