Print

Майбутні журналісти зі СНУ ім. В.Даля вчаться у метрів журналістики

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля відомі журналісти Луганська провели для студентів спеціальності «Журналістика» майстер-клас. Для виховання нового покоління газетних журналістів у Да-лівському університеті створено всі умови. Відточити своє перо можна на сторінках загальноуніверситетської газети «Університет-ський вісник». Головна особливість його у тому, що він створюєть-ся студентами та для студентів. Саме це видання стало головною темою обговорення. Це зу-мовлено тим, що редакція газети вкотре оновилась завдяки палкій підтримці молодших курсів. Головний редактор «Нашої газети» Олександр Панков та заві-дувач економічного відділу газети Зоя Путренко давали студентам корисні поради щодо вдосконалення газети. Зокрема, пропозиції щодо форми, обсягу, розповсюдження газети тощо. «Цінність газети у тому, що читач знаходить саме ту тему, яку хоче побачити, – зазначив Олександр Панков. – Молодим журналіс-там потрібно більше та цікавіше писати про те, що їх, як представ-ників нашого студентства, хвилює».