Print

Майбутніх менеджерів у Далівському університеті навчають находити шляхи у бурхливому океані сучасної економіки

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Актуальні питання теорії та практики менеджменту”. Ця конференція була ініційована факультетом менеджменту, і минулого року мала всеукраїнський рівень та присвячувалася 90-річчю рідного вишу. Цього разу через розширення географічного кола учасників, вона набула статус міжнародної.

На засіданні виступили з докладами молоді науковці з 40 вишів України та з 20 міст інших країн. Чимало зусиль для успіху конференції доклали самі студенти і аспіранти, які були організаторами конференції. Цікаво, що в доповідях висвітлювалися власний досвід втілення досліджень і результати наукових праць молодих вчених.

Учасниками конференції розглядалися основні питання управління складними комплексами та малими підприємствами, економічними структурами в контекстах криз і глобалізацій їх процесів, підіймалися питання стратегічного та оперативного управління, особливостей адміністрування, інвестиційної та інноваційної діяльності тощо. За тематикою досліджень доповіді розглядалися на шістьох секціях: сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту; стратегічний менеджмент та управління конкурентоспроможністю економічних систем в контексті інноваційного розвитку; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства; ділове і функціональне адміністрування та управління людськими ресурсами; засоби забезпечення економічної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності; менеджмент і кібернетика: проблеми взаємозв’язку, використання інформаційних технологій та математичних методів у менеджменті.

«Конференцію, на якій виступають студенти й аспіранти, називають «дитячою». Але питання, що на ній розглядаються, є дуже актуальними та серйозними, особливо в контексті тієї економічної кризи, яку зараз переживає весь світ і Україна в тому числі, – розповів декан факультету менеджменту СНУ ім. В.Даля професор Віталій Даніч. – Наш факультет виховує менеджерів, які б знаходили шлях у бурхливому океані сучасної економіки. Перед викладачами постає завдання навчити студента розпізнавати в ситуаціях, що діються в світовій та вітчизняній економіці, загрози або можливості. Потім – генерувати найбільш ефективні управлінські рішення, організовувати колективи людей на подолання криз». Віталій Миколайович підкреслює, що найбільш актуальна проблема подолання кризових явищ стає перед малим бізнесом: «Саме малий бізнес частіше всього не розуміє як справлятися з цими процесами. А ми своїх студентів навчаємо так, щоб, коли вони прийшли в реальну економіку, зуміли легше долати проблеми».

Слід зазначити, що дослідження факультету менеджменту ведуться в рамках декількох наукових шкіл і напрямів, більшість з яких – нові в Україні. Професор Ганна Козаченко очолює роботи з дослідження генезису і функціонування надвеликих економічних систем, економічної безпеки, трансакційних витрат підприємств. Професор Алла Воронкова керує науковим напрямом “Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах економіки знань”. Професор Віталій Даніч – засновник і керівник нового наукового напряму “Моделювання і управління лавиноподібними соціально-економічними процесами”. Кафедра адміністрування веде наукові роботи зі створення систем адміністрування при управлінні об`єктами.

Підготувала: Наталія Вергуненко