Print

Менеджер – це рульовий у бурхливому океані сучасної економіки

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля відбулася І Всеукраїнська науково–практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Актуальні питання теорії та практики менеджменту”, яка присвячена 90-річчю вишу.

На конференції зібралося більше сотні учасників з Луганська, Києва, Львова, Харкова, Запоріжжя, Донецька, Севастополя, Сєвєродонецька, Алчевська, Антрацита тощо. Засідання було цікавим, змістовним, йшло жваве обговорення доповідей. Чимало зусиль для успіху конференції доклади самі студенти і аспіранти, які були організаторами конференції, брали безпосередню участь у забезпеченні її роботи, самі виступали з доповідями. Цікаво, що в доповідях висвітлювалися власний досвід втілення досліджень і результати наукових праць молодих вчених: оцінка розвитку підприємства і методи управлінського обліку, проблеми економічної безпеки підприємства, побудова і використання моделей ринку освітніх послуг в системі управління мережевим комп`ютерним бізнесом, оцінки та моделювання розвитку підприємства, методи класифікації систем контролю підприємств, оцінка можливостей та загрози транскордонного регіону тощо.

«І викладачі, і студенти факультету менеджменту чітко усвідомлюють, що менеджер – то є рульовий в бурхливому океані сучасної економіки, – зазначив у вступному слові голова організаційного комітету конференції, декан факультету менеджменту СНУ ім. В. Даля Віталій Даніч. – Забезпечити знання та навички рульового у майбутніх фахівців, підготовка менеджерів- професіоналів, які здатні ефективно керувати складними системами і процесами сучасного економічного та соціального життя – головне завдання факультету. Велика увага приділяється вивченню іноземних мов, а також міжнародним та зовнішньоекономічним аспектам менеджерської діяльності».

Слід зазначити, що дослідження факультету менеджменту ведуться в рамках декількох наукових шкіл і напрямів, більшість з яких – нові в Україні. Професор Ганна Козаченко очолює роботи з дослідження генезису і функціонування надвеликих економічних систем, економічної безпеки, трансакційних витрат підприємств. Професор Алла Воронкова керує науковим напрямом “Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах економіки знань”. Професор Віталій Даніч – засновник і керівник нового наукового напряму “Моделювання і управління лавиноподібними соціально-економічними процесами”. Кафедра адміністрування веде наукові роботи зі створення систем адміністрування при управлінні об`єктами.