Print

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України оголошує конкурс на навчання та стажування за кордоном на 2012 рік

 

Перелік пріоритетних напрямів освіти і науки для навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2012 році: 

1. Природничі науки, колоїдна хімія та нанохімія, прикладна хімія, біофізика, прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями), фізика наносистем, фізика ядра та фізика високих енергій, експериментальна ядерна фізика та фізика плазми, та інші.

2. Інформатика та обчислювальна техніка, системи штучного інтелекту, системне програмування.

3. Металургія та матеріалознавство.

4. Машинобудування та матеріалообробка.

5. Енергетика та енергетичне машинобудування, зокрема теплоенергетика, теплофізика, атомна енергетика;

6. Електротехніка та електромеханіка, світлотехніка і джерела світла, нетрадиційні та відновлювані джерела енергії.

7. Електроніка, зокрема мікро- та наноелектронні прилади і пристрої, фізична та біомедична електроніка.

8. Метрологія.

9. Авіаційна та ракетно-космічна техніка.

10. Хімічна технологія та інженерія.

11. Біотехнологія.

12. Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

13. Міжнародні відносини, зокрема міжнародне право.

Вимоги до студентів: 

– магістри повинні мати високі результати навчання;

– мати досягнення у студентській науково-дослідній роботі;

– високий рівень знань іноземної мови.

Вимоги до аспірантів:

– мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти;

– брати участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах;

– високий рівень знань іноземної мови.

Вимоги до науковців та науковців та науково-педагогічних працівників: 

– мати науковий ступінь кандидата наук та стаж наукової або науково-педагогічної роботи не менш як три роки;

– мати стаж роботи у вищому навчальному закладі чи науковій установі, що направляє на стажування, не менш як один рік;

– мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти; – брати участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах;

– високий рівень знань іноземної мови.

Фінансування буде здійснюватися за рахунок державного бюджету.

Конкурс відбір оголошено до 01.04.2012 року.

Додаткову інформацію та бланки документів для оформлення Ви можете отримати у відділі міжнародного співробітництва e-mail: mezhd@snu.edu.ua