Print

Міністерство освіти і науки визнало СНУ ім. В.Даля найкращим університетом регіону

 

 В опублікованій Міністерством освіти і науки України національній системі рейтингового оцінювання вишів ІІІ – ІV рівня акредитації 2013 року Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля єдиний з луганських вишів включений до ТОП-10 класичних університетів України. Результати розміщені на освітньому порталі «ПедПРЕССА».

У рейтингу оцінювали 304 вищих навчальних заклади незалежно від форм власності чи підпорядкування. Всього було оцінено 207 державних, 76 приватних і 21 відокремлених структурних підрозділів. Система оцінки здійснювалася за п’ятьма критеріями: «Міжнародна активність», «Якість контингенту студентів», «Якість науково-педагогічного потенціалу», «Якість наукової та науково-технічної діяльності», «Ресурсне забезпечення». Кожному привласнювали певну оцінку: успішна, досить успішна, частково успішна, проблемна. Рейтинг МОН базується виключно на статистичних даних.

Порівняно з рейтингом МОН 2012 року, СНУ ім. В. Даля покращив свій результат у рейтингу на один пункт. У рейтингу цього року найбільш успішними критеріями університету визнані «Якість наукової та науково-технічної діяльності» та «Ресурсне забезпечення».

«Наш університет має високий рівень розвитку освітньої та науково-дослідної роботи. Це підтверджено не тільки рейтингами, а й статусом, який нам присвоєно три роки тому – дослідницького університету, – підкреслив ректор університету Олександр Голубенко. – Все це дозволяє нам готувати кваліфікованих фахівців за найширшим спектром напрямів. Крім того, наші наукові традиції з майже столітньою історією дозволяють студенту, що прийшов до нас на перший курс, вийти з вишу через 10 років повноцінним вченим зі світовим ім’ям».

Нагадаємо, що Далівський університет постійно показує високі результати в існуючих академічних рейтингах. Так, в «Компасі» СНУ ім. В. Даля – найкращий виш Луганщини, у «ТОП-200 Україна» – лідер серед класичних ВНЗ Луганської області за якістю науково-педагогічного потенціалу, а за результатами «Webometrics Ranking of World’s Universities» – єдиний представник області в ТОП-20 українських вишів.