Print

Міжнародна науково-практична конференція «Транспорт і логістика: проблеми та рішення»

 

Вже стало доброю традицією проведення Міжнародної науково-практичної конференції з питань транспорту і логістики кафедрою залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин СНУ ім. В. Даля.

Цього року конференція проходила у місті Одесі. Організаторами спільно з нашим університетом стали такі виші: Одеський національний морський університет, Державний університет інфраструктури та технологій, Vilnius Gediminas Technical University, філія «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» ПАТ «Укрзалізниця» за участю Житомирського державного технічного університету (Україна, м. Житомир), Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського (Україна, м. Київ), Українського державного університету залізничного транспорту (Україна, м. Харків), Brno University of Technology Чеська Республiка, м. Брно), Kielce University of Technology Politechnika Świętokrzyska (Польща), Latvijas Jūras Akadēmija (Латвія, м. Рига), R. Dvali Institute of Machine Mechanics (Грузія, м. Тбілісі), University of Žilina (Словаччина, м. Жиліна), Warsaw University of Technology (Польща, м. Варшава), Ташкентский институт по проектированию, строительству и эксплуатации  автомобильных дорог (Узбекістан, м. Ташкент).

Цього року конференція мала назву  «Транспорт і логістика: проблеми та рішення» та була присвячена 100-річчю Національної академії наук України.

Метою конференції є обмін науково-технічною інформацією, вибір перспективних шляхів створення нових і удосконалення існуючих технологій різних видів транспорту, підйомно-транспортних машин, транспортних технологій та логістики, розробка сумісних наукових програм, встановлення ділових контактів та комерційних зв’язків.

 В конференції взяли участь більш ніж 280 учасників (з різною формою участі), з них близько 70 прийняли безпосередню участь в роботі конференції та її секцій.

Пленарне засідання проходило в Одеському будинку вчених (Історична будівля початку 19 сторіччя – особняк графів Толстих). На пленарному засіданні виступили: завідувач кафедри залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин СНУ ім. Володимира Даля д.т.н., професор Горбунов М.І., проректор з наукової роботи Одеського національного морського університету (ОНМУ) к.т.н., доцент Немчук О.О., директор навчально-наукового інституту морського бізнесу ОНМУ д.е.н., професор Онищенко С.П., завідувач кафедри «Експлуатація флоту і технологія морських перевезень» ОНМУ д.т.н., професор Шибаєв О.Г., завідувач кафедри автомобілів і транспортних технологій Житомирського державного технічного університету д.т.н., професор Кравченко О.П., Hauser Vladimir, PhD, University of Žilina, Сапронова С.Ю. д.т.н., професор кафедри «Вагони та вагонне господарство», Державний університет інфраструктури та технологій, Рамазанов С.К. д.т.н., д.е.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри «Інформаційні системи в економіці», Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Bureika Gintautas Dr. (DSc), Prof. Vilnius Gediminas Technical University, Кельрих М.Б.  д.т.н., професор кафедри «Вагони та вагонне господарство», Державний університет інфраструктури та технологій.

В другій частині засідання була надана можливість висловитися і представити свої наукові розробки молодим дослідникам. Свої доповіді представили: Бурлуцький О.В., Просвірова О.В., Семенов С.О., Кара С.В., Малаксіано М.А.

Перший день закінчився цікавою екскурсією в особняку графів Толстих.

Другий день конференції секційна робота. В рамках конференції були представлені доповіді в таких секціях:

  1. Інновації у транспортній галузі та технологіях.
  2. Залізничний транспорт.
  3. Морський та річковий транспорт.
  4. Автомобільний транспорт.
  5. Технічне обладнання транспортних вузлів.
  6. Транспортна логістика.
  7. Економіка, фінанси та економічна безпека підприємств.
  8. Інформаційні технології у логістичних та транспортних системах.

Особливістю секційних засідань цієї конференції стала зацікавленість не тільки науковців, але й представників підприємств та бізнесу. Так, на засіданні секції транспортної логістики жваве обговорення викликала доповідь начальника відділу транспортної аналітики ПАТ «Укрпошта» Захарчук М.П. та начальника Управління транспортної логістики ПАТ «Укрпошта» Карпенко К.Г.

В секції залізничного транспорту, зацікавленість викликали доповіді д.т.н., проф. Дьоміна Ю.В., к.т.н., доц. Кузьменка С.В., к.т.н., доц. Заверкіна О.В., д.т.н., проф. Сапронової С.Ю., Гулак С.О., к.т.н., доц. Сергієнко О.В. д.т.н., проф. Мартинова І.Є. та інші.

В секції інновації у транспортній галузі та технологіях цікаві виступи були у Хаусера В., Кравченко К.О., Вайчюнаса Г., Татарченко Г.О., Кічкіної О.І.

Секцію автомобільного транспорту очолив д.т.н., проф.Кравченко О.П., секцію технічного обладнання транспортних вузлів – д.т.н., проф. Кириллова О.В. В секціях жваво обговорювались питання впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище (к.т.н., доц. Керемет М.А., к.т.н., доц. Климаш А.О.), моніторингу технічного стану автомобілів та підйомно-транспортної техніки (д.т.н., проф. Кравченко О.П., к.т.н., доц. Бойко Г.О.), технології автомобільних перевезень.

Багато доповідей було присвячено логістичним методам управління процесами на автомобільному транспорті, а також математичним методам моделювання систем та процесів на транспорті і використанню інформаційних технологій (к.т.н., доц. Нєженцев О.Б., Болдирєв Г.О., к.т.н., доц. Оліскевич М.С., к.е.н., доц. Макарова Т.В.).

В межах роботи секції «Морський та річковий транспорт» (голова секції д.е.н., проф. Онищенко С. П., cекретар секції  к.т.н. Вишневський Д. О.) було представлено 16 доповідей. Ст. викл. Стеба присвятила доповідь темі життєвого циклу судноплавних підприємств. Проф., зав. каф. УЛСП ОНМУ Лапкіна І. О. і ст. викл. Ветошнікова М. А. доповіли про оцінювання проектів диверсифікації судноплавної компанії з використанням теорії нечітких множин.

З елементами підготовленої до захисту дисертації (керівник д.т.н., проф. О. Г. Шибаєв) познайомила науковців асистент О. В. Щербіна – «Послідовність рішень при організації роботи баржобуксирних суден». Визвали жвавий інтерес і запитання презентації наших колег з НУ «Одесская морская академія» – Чимшира В. І. та Лаврущенко Ю. О.

Секцію економіки, фінансів та економічної безпеки підприємств очолила д.е.н., проф. Жихарєва В.В. На секції обговорювалися питання місця України у світовій економіці,  її значення, як транзитної держави. Значна кількість доповідей підняла питання економічної безпеки підприємств (Короп А.В., Корецька О.В.).

На засіданні секції інформаційних технологій у логістичних та транспортних системах (голова секції к.т.н., доц. Кічкіна О.І.)  учасники поділилися своїми розробками, і в процесі дискусії дізналися багато цікавого для себе в сфері використання математичного моделювання та інформаційних технологій на транспорті.

Секційні засідання пройшли плідно і дали поштовх новим спільним науковим програмам та налагодженню ділових зв’язків.

За круглим столом в третій день роботи конференції були підбиті підсумки, встановлені напрямки подальших досліджень та розвитку творчих відношень з організаціями та вишами України, Литви, Словаччини, Польщі, Узбекистану, Грузії та Латвії.

За підсумками роботи конференції видано збірник праць учасників конференції з 153 доповідями та науковий журнал «Вісник СНУ ім. В. Даля» з 45 статтями.