Print

3-5 травня. Міжнародна науково-практична конференція «Університетська наука. Проблеми міжнародної інтеграції»

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції
«Університетська наука. Проблеми міжнародної інтеграції», яка відбудеться 3-5 травня 2017 року у Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля,
м. Сєвєродонецьк (Україна) та RCKU Pulawy (Poland)

1.    Природничі науки
2.    Технічні науки
3.    Економічні та соціальні науки
4.    Гуманітарні та когнітивні науки

Організаційний внесок для учасників з України– 50 грн., для учасників з Польщі
–    10 PLN, для учасників з інших країн – € 10. (лише публікація тез в електронному збірнику).
За результатами конференції буде видано електронний збірник тез, що буде надіслано учасникам, на вказані при реєстрації електронні адреси.

За надання збірника тез доповідей в паперовому виді – 100 грн./15 PLN /€ 15 за 1 примірник, поштові витрати сплачуються автором окремо.

Організаційний внесок та плату за друк збірника тез у паперовому варіанті (за бажанням), прохання перерахувати на картку ПриватБанку 4149 6258 0924 1407 (Жидков Андрій Борисович) у полі «призначення платежу» вказати прізвище першого автору, або прізвище першого автору та кількість примірників.
Кошторис витрат, які пов’язані з очною участю в конференції в м.Пулави, буде надіслано кожному учаснику окрема. Орієнтовна сума – 250 Евро.
Студенти та аспіранти звільняються від сплати організаційного внеску.

Для участі в конференції необхідно направити до оргкомітету:

  • заявку учасника;
  • тези доповіді;

Електронна адреса оргкомітету    ua_pl_snu@ukr.net.  Тема повідомлення: «конференція Університетська наука – 2017».
Звертаємо увагу на те, що тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно перевірені. Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.
Оргкомітет залишає за собою право відмови у прийомі тез до розгляду та публікації у випадку їх подання після 3 квітня 2017 р.

Вимоги до оформлення тез доповіді    
Робочі мови: українська, польська, англійська
Тези доповідей, підготовлені однією з мов конференції, повинні містити викладення мети дослідження, методики їх проведення, основні отримані результати та висновки.
До друку приймаються тези доповідей обсягом 1-2 повні сторінки формату А4, набрані в редакторі Ms Word версії не нижче 97. Шрифт Georgia 12 пт. Міжрядковий інтервал 1,0. Абзац – 1,25. Поля дзеркальні: верхнє – 2,0 см, нижнє – 1,5 см, внутрішнє – 2,0 см, зовнішнє – 1 см. Формули у редакторі Microsoft Equation. Рисунки (чорно-білі у градаціях сірого кольору, книжкова орієнтація) додатково подати окремими файлами у графічних форматах: cdr, bmp або jpg.
Текст анотації друкується шрифтом Шрифт Georgia 11 пт, курсив.
Наполегливо рекомендуємо уникати рисунків, таблиць та формул, які не містять елементів наукового результату.
Цитування, у зв’язку з невеликими обсягами тез, недоречно.
Якщо тези доповідей викладено українською, або польською мовою, обов’язкова анотація англійською мовою 40-50 слів. Шрифт Georgia 11 пт, курсив.

Порядок розміщення матеріалу:    

  • НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ (великими буквами, шрифт жирний, по центру, інтервал перед та після абзацу – 6);
  • наступний рядок – прізвище та ініціали авторів, вчений ступінь, звання;
  • наступний рядок – скорочена назва навчального закладу або організації, місто, де вона знаходиться, країна (по центру, інтервал після абзацу – 6);
  • наступний рядок – з абзацу анотація англійською (курсив, вирівнювання зліва, інтервал після абзацу – 6)
  • наступний рядок – з абзацу друкується текст тез доповіді (вирівнювання по ширині).

Рекомендується використовувати шаблони тез, які надсилаються разом із запрошенням. Шаблони вже отформатовані під вимоги і достатньо просто замінити текст на свій, або просто набираючи його у відповідному файлі, або вставляючи його з використанням параметру вставки «Зберегти тільки текст».

93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 59а, ВП «НДІ «Іскра» СНУ ім. В. Даля.
 Контактні телефони:     095-521-67-76 Жидков Андрій Борисович
050-766-14-36 (097-570-34-18) Захарова Ольга Іванівна
E-mail:    ua_pl_snu@ukr.net
Матеріали конференції розміщуються на сайті https://snu.edu.ua/