Print

Молоді науковці-далівці – найкращі в Україні!

 

Науковий проєкт «Розвиток наукових принципів діагностування механічних транспортних систем на основі аналізу динамічних коливальних процесів їх елементів», виконаний у 2016-2018 р.р. колективом молодих науковців (науковий керівник – к.т.н. О. Ноженко, науковий консультант – д.т.н. М. Горбунов) кафедри залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин Навчально-наукового інституту транспорту і логістики СНУ ім. В. Даля за результатами наукової експертизи у секції Наукової ради МОН України отримав найвищі бали серед 79 наукових проектів колективів молодих науковців вишів України.

За результатами виконання проєкту визначено взаємозв’язок між технічним станом та динамічними процесами, що відбуваються в елементах конструкцій механічної системи «рухомий склад – колія»; оцінено енергетичну складову взаємодії між зазначеними процесами на підставі значного за обсягом масиву даних, виміряних під час експлуатації, та встановлено параметри для інтелектуальної системи прийняття рішень стосовно визначення технічного стану системи у реальному часі.

За час виконання проєкту молодими науковцями опубліковано наукову монографію, 17 наукових статей у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Scopus, та 30 статей у фахових виданнях України і закордонних виданнях, отримано 12 патентів України на винаходи та корисні моделі.

Потенційними користувачами отриманих результатів досліджень є ПАТ «Укрзалізниця», яка прямо зацікавлена в результатах даної роботи.

Популяризація результатів досліджень серед науковців та представників промислових підприємств шляхом активної участі у конференціях, дозволила налагодити зв’язки та домовитися про поглиблення співробітництва з закордонними підприємствами та організаціями, такими якCZ Loko (Чехія), Tatravagonka Poprad (Словакія), HZP, університет Пардубіце (Чехія), Жилінський університет (Словакія), Брненський технічний університет (Чехія), Варшавська політехніка (Польща). Про це свідчить меморандум про зацікавленість, підписаний представниками цих підприємств на міжнародній конференції Současné problémy v kolejových vozidlech (XXIII konference s mezinárodní účastí, Česká Třebová).