Print

Молоді науковці України обговорили у Далівському університеті проблеми розвитку економіки

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля пройшла IV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки». З 2005 року цю конференцію організує студентське наукове товариство «Фенікс», що вже понад 30 років діє на кафедрі економічної кібернетики СНУ ім. В.Даля. Цього року на конференцію зібралися понад 200 студентів, аспірантів та молодих вчених з чотирнадцяти областей України. Учасники розглянули актуальні теоретичні та практичні проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку у сучасний період на рівні держави, регіону та підприємств. «Зараз потрібно забезпечити стійке функціонування системи. Для цього необхідно приймати комплексні заходи, щоб увесь світ розвивався інтегровано, – розповів декан факультету управління економікою професор Султан Рамазанов. – Яку модель розвитку України обрати та яким шляхом йти – залежить від нашої активної участі у теоретико-практичній гармонізації суспільства». Значну увагу приділили вирішенню питань моделювання та управління економічними системами в умовах нестабільної економіки. Зокрема, акцентували увагу на цілях та напрямах розвитку національної економіки в умовах глобалізації, питаннях динаміки та проблем стійкого розвитку економіки в трансформаційний період. Зокрема, приділили увагу використанню інформаційних технологій в практиці державного, регіонального управління, моделюванню складних соціально-економічних процесів з використанням сучасних досягнень кібернетики, інформаційних технологій в автоматизації виробничих процесів.