Print

Молоді вчені обговорюють проблеми вдосконалення сучасних технологій

 

У Сєвєродонецькому технологічному інституті пройшла X Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених „Технологія-2007”. Метою проведення конференції було обговорення актуальних питань у сфері вдосконалення хімічних технологій, ресурсозбереження, впровадження сучасних комп`ютерних та інноваційних технологій у виробництво, управління та освіту; обмін інформацією про нові досягнення в технічній та інших галузях. В роботі конференції прийняли участь 460 молодих науковців, представлено 205 доповідей. На засіданнях 8 секцій було заслухано 150 доповідей. Були представлені роботи вищих навчальних закладів міст України: Сєвєродонецька, Києва, Краматорська, Чернігова, Дніпродзержинська, Дніпропетровська, Харкова, Севастополю, Луганська, Рубіжного, Алчевська та наукових підрозділів НДІ та підприємств. На пленарному засіданны була заслухана доповідь про комп`ютерну хімію олігомерів и дендримерів професора С.О. Кондратова (Інститут хімічних технологій СНУ ім. В. Даля). Завідувач кафедри фізики Далівського університету професор П.І. Голубничій розповів про фундаментальні дослідження в області фізики високих плотностей енергії та космомікрофізики. Головний інженер ЗАТ „Сєвєродонецьке об’єднання Азот” І.В. Волохов докладав про перспективи розвитку підприємства, на якому працює. Найкращі роботи, що відмічені дипломами першого ступеню, були рекомендовані до впровадження, а доповіді – до опублікування у „Віснику Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля”. Чергову, ХІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, аспірантів і молодих вчених “Технологія-2008″ рекомендовано провести у квітні 2008 року .