Print

Молоді вчені з різних країн світу представили у Далівському університеті новітні комп`ютерні досягнення

 

На факультеті комп’ютерних систем і технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля відбулася ІII Міжнародна науково-практична конференція “Комп’ютерні науки для інформаційного суспільства”. Учасники обговорювали новітні досягнення в галузі комп’ютерних наук і технологій, обмінювалися теоретичними і практичними результатами досліджень у сфері використання інформаційних технологій в освіті та промисловості.

Цього року до роботи конференції залучилося ще більше молодих вчених, аспірантів та студентів з провідних університетів України та зарубіжжя. Два дні більше 200 учасників представляли свої наукові роботи на шістьох секціях: «Комп’ютерні науки», «Системна інженерія», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Сучасні веб-технології, дизайн і мультимедіа», «Комп’ютерні технології на промисловому та міському транспорті», «Актуальні дискусійні питання управління Інтернетом».

На базі програмного і апаратного забезпечення кафедри системної інженерії учасники з інших міст в режимі он-лайн спостерігали за роботою секцій, обговорювали виступи, задавали питання, виступали з доповідями.

Доповідачі підіймали такі актуальних проблеми комп’ютерної та транспортної галузей, як проектування баз даних, захист інформації в комп’ютерних системах, розробка та впровадження інформаційно-аналітичних систем, автоматизація управління підприємствами та організаціями, програмування та інтерактивний контент для Інтернет, інформаційно-керуюче забезпечення транспортних процесів тощо.

У рамках угоди про співпрацю на конференції від Університету інформаційних технологій і менеджменту (м. Жешов, Польща) виступив студент Даніель Дереновський. Його доповідь стосувалася охорони приватності в мережі Internet.

Підготувала: Наталія Вергуненко

Більше фото – ТУТ