Print

Мова освітнього процесу

Витяг з Положення про організацію навчального процесу СНУ ім. В. Даля:

Мовою викладання у СНУ ім. В. Даля є державна мова.

Для викладання навчальних дисциплін іноземною мовою утворюються окремі групи для іноземних громадян, осіб без громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, або розробляються індивідуальні програми. При цьому забезпечується вивчення такими особами державної мови як окремої навчальної дисципліни. Перелік іноземних мов, якими здійснюється викладання навчальних дисциплін, визначається Методичною комісією університету.

За бажанням здобувачів вищої освіти можуть бути створені групи для вивчення мови національної меншини в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням цієї мови.