Print

Можливість перехресного вступу в магістратуру – не менш цікава пропозиція СНУ ім. В. Даля

 

Випускники бакалавріату будь-якої спеціальності та галузі знань можуть обрати та за 1,5 роки навчання отримати будь-яку з майже 40 спеціальностей магістерського освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки (окрім спеціальностей юридичного профілю) у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля. При цьому, якщо людина вже має рівень магістра або спеціаліста та навчалася при його отриманні за контрактною формою, то вона має право брати участь в конкурсі на бюджетну форму навчання. У попередні роки можливістю перехресного вступу вже скористалися майже 300 студентів різних спеціальностей. Деякі з них навіть навчаються відразу за двома спеціальностями.

«На сучасному ринку праці симбіоз технічної та економічної освіти особливо приваблює роботодавців і дозволяє стати не лише фахівцем з технічного напрямку, а й професійним управлінцем», – зазначає Павло Пригородов, провідний спеціаліст відділу планування і управління ефективністю ПрАТ "Лисичанська нафтова інвестиційна компанія", студент магістратури спеціальності економіка підприємства, – «Ефективно працювати сьогодні можливо, лише постійно оновлюючи свої знання. Спеціальність отриманого мною першого диплому, яку я також отримав в СНУ ім. В. Даля, – хімічна технологія органічних речовин – є фундаментом професійного становлення, а отримувана нині спеціальність – основа мого подальшого професійного розвитку та росту. Не маю сумніву в конкурентоспроможності отриманих знань, тому для вивчення економічної науки також звернувся до стін рідної Альма-матер. Поряд зі мною навчається ще декілька колег з підприємства». 

Отже, в СНУ ім. В. Даля, фахівець будь-якої спеціальності, посади та виду діяльності, який вже має певний досвід практичної роботи та шукає джерела власного розвитку та кар’єрного росту, може обрати цікаву та актуальну магістерську освітню програму, при виконанні якої протягом 1,5 років отримає диплом найвищого освітньо-кваліфікаційного рівня – магістра. При цьому, загальні компетентності всіх магістерських програм університету – це розвиток інноваційного мислення, творчих здібностей, лідерських, комунікаційних та креативних властивостей, здатності працювати в команді, отримання навиків управління проектами, грантрайтингу та фандрайзингу.