Print

На філологічному факультеті вирішували проблеми навчально-виховного процесу студентів з особливими потребами

 

Підготовка студентів з особливими фізичними потребами у вищих навчальних закладах вимагає особливих форм і методів навчально-методичної роботи. З цього приводу на філологічному факультеті  відбувся науково-методичний семінар «Впровадження інклюзивної освіти у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля».

У семінарі взяли участь представники адміністрації університету та професорсько-викладацького складу тих факультетів, де безпосередньо навчаються студенти з особливими потребами. Під час роботи були підняті проблемні питання, які супроводжують організацію навчально-виховного процесу в інклюзивній групі студентів з вадами слуху, що навчаються за спеціальністю «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» на кафедрі педагогіки Далівського університету.

             Серед ключових проблем організації навчального процесу цієї категорії студентів розглядалися  адаптація студентів з особливими потребами до нових умов навчання та проживання; особливості пізнавальних процесів, які повинні враховуватись викладачами; формування психологічного мікроклімату в середовищі академічної групи; адаптація викладачів, які  також потребують психологічної та професійної допомоги з обміну досвідом цього процесу; переклад складних понять на мову  жестів, які не завжди з першого разу зрозумілі для студентів з вадами слуху.

Відмічені і перші здобутки далівських педагогів у розробці особливих форм і методів навчально-методичної роботи: за допомогою новітніх технологій навчання студенти з вадами слуху  успішно вивчають англійську мову, що підтверджує перший модуль; для цих студентів викладається спеціальна схематична методика, яку вони краще сприймають; студенти з особливими потребами активно приймають участь в  заходах з культурно-естетичного спрямування, бо викладачі й студенти допомагають творчому вираженню великих задатків їх здібностей.

«Можна сказати, що Україною зроблено перший крок до інтеграції в європейське співтовариство наданням можливості реалізувати людям з обмеженими фізичними можливостями затверджене Конституцією право на отримання вищої освіти, – підвела підсумки семінару  декан філологічного факультету Ольга Крсек. – І хоча для нас така робота інноваційна,  ми працюємо над створенням спеціальних методик викладання для студентів всіх нозологій, які навчаються сьогодні в СНУ ім. В.Даля. Радує, що проблем з адаптацією цих студентів до фізично здорового середовища одногрупників не було, більше того, студенти без вад з перших днів навчання пропонували свою допомогу студентам з особливими потребами».

Професорсько-викладацький склад філологічного факультету на чолі з Ольгою Євгенівною у навчанні інклюзивної групи студентів з різним рівнем втрати слуху намагається знайти індивідуальний підхід до кожного студента з особливими потребами, шукає нові способи задоволення освітніх вимог кожного учасника освітнього процесу. Саме за допомогою інклюзії, коли оточуюча середа пристосовується до людини, збільшується ступень участі у соціумі громадян, які мають труднощі у фізичному розвитку.

Слід відзначити, що в минулому році у СНУ ім. В.Даля навчалося близько 150 студентів з особливими потребами. З наступного навчального року в університеті для цієї категорії абітурієнтів ліцензована спеціальність «Професійна освіта. Швейні вироби», випускники якої зможуть працювати майстрами, технологами або вчителями у сфері швейного виробництва.

 

 Підготувала: Наталія Вергуненко