Print

На кафедрі логістичного управління та безпеки руху на транспорті СНУ ім. В. Даля успішно проведено акредитаційну роботу

 

Завідувачка кафедри логістичного управління та безпеки руху на транспорті СНУ ім. В. Даля, д.т.н., професорка Наталія Чернецька-Білецька висловила велику подяку професорсько-викладацькому складу кафедри за плідну працю під час проведення акредитаційної роботи зі спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» (спеціалізація 275.03 «Транспортні технології на автомобільному транспорті»)  за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.  

У 2021 році кафедра логістичного управління та безпеки руху на транспорті успішно пройшла акредитаційну експертизу підготовки магістрів зі спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» і отримала позитивне рішення НАЗЯВО від 18 травня протоколом № 8(51).

Експертна комісія проводила роботу на кафедрі логістичного управління та безпеки руху на транспорті з  15.03.2021 по 17.03.2021.  За її результатами експертна комісія дала високу оцінку діяльності кафедри, перш за все якісному складу кафедри, групі забезпечення (професор Наталія Чернецька-Білецька, доцент Ганна Шворнікова, доцент Євген Медведєв, доцент Ігор Баранов), яка повністю відповідає всім вимогам НАЗЯВО по кадровому забезпеченню. 

Крім того, високу оцінку експерти надали якісному рівню матеріально-технічного забезпечення, методичного забезпечення навчального процесу магістрантів. Тобто умови, які декларує СНУ ім. В. Даля, а саме кафедра, повністю відповідають якості навчання за цією ОП.

Активну участь у розробці ОПП приймали зовнішні стейкхолдери, а саме: Аліханов М.З., директор ТОВ «Регіональне управління автобусних станцій»; Бочаров О.А., комерційний директор ПП «Науково-виробнича фірма «Поиск»»; Рязанцева А.К., начальник відділу надання адміністративних послуг Управління Укртрансбезпеки в Луганській області.

Експертна група, яка працювала в СНУ імені В. Даля, підкреслила наступне:

– ректор, проректори, гарант ОП, науково-педагогічні працівники, здобувачі ОП були відкриті до щирого спілкування з комісією;

– доступ до всіх інформаційних ресурсів, а також фондів та ресурсів бібліотеки та кафедральної бібліотеки було надано експертам НАЗЯВО директоркою наукової бібліотеки Ольгою Єпіфановою;

– всі без винятку зустрічі  фокус-груп (здобувачі вищої освіти, стейкхолдери, викладачі ОП) з експертами проводились у формі запитань-відповідей, а також доброзичливих дискусій;

– доброзичливість всіх учасників освітнього процесу та освітнє середовище, у якому здійснюється навчання магістрантів, сприяє реалізації ОП в повному обсязі. Крім того, з метою удосконалення ОП проводиться анкетування здобувачів вищої освіти та стейкхолдерів.


Долучайтесь до далівської спільноти на офіційному Youtube-каналі СНУ ім. В. Даля!