Print

На науковій конференції студенти-далівці доповідали п’ятьма мовами

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля пройшла щорічна студентська наукова конференція «Психолінгвістичні та лінгвокраїнознавчі аспекти вивчення іноземних мов». Організатором виступила кафедра практики іноземних мов, що готує спеціалістів з мовознавства. В конференції взяли участь студенти 1-3 курсів спеціальностей «Переклад» та «Прикладна лінгвістика». Секція кафедри поділялася на чотири підсекції, кожна з яких розглядала окремий напрямок: «Проблеми школи і педагогіки за кордоном», «Актуальні проблеми психолінгвістики», «Прикладна лінгвістика», «Лінгвокраїнознавство». «Можливо, саме ці маленькі дослідження стануть початком великої наукової праці, – підкреслив на відкритті конференції завідуючий кафедрою практики іноземних мов професор, доктор педагогічних наук Володимир Червонецький. – Через деякий час ці публікації будуть брати за основу нові студенти-науковці. Філологія – це невичерпна наука, джерела якої дають нові теми для досліджень». Студенти доповідали на різних мовах: англійській, французькій, німецькій, українській та російській. Наукові роботи дивували різноманітністю. Наприклад, більшість студентів в дослідженнях проводили аналогію лексики двох мов. Деякі роботи мали тотожні теми, але багатогранність слова, кмітливість розуму та досвід попередників надали можливість зробити виступ неповторним.