Print

На науково-практичній конференції у СНУ ім. В.Даля вчені обговорювали проблеми прикладної фізики

 

У Східноукраїнському національному університеті відбулася науково-практична конференція «Актуальні проблеми прикладної фізики». У роботі брали участь вчені з Києва, Дніпропетровська, Сімферополя, Донецька, Кременчука. «Фізика – основа прикладних досліджень, які ведуться в усіх галузях науки. Наприклад, на основі фізичного акустичного методу на кафедрі гідрогазодінамики створили унікальний прибор, що контролює процес трищіноутворення в елементах рухомого состава та рейкового шляху», – розповів проректор з наукової роботи професор Юрій Осенін. Це перша конференція з прикладної фізики, що проводилась у Луганській області. Її мета – виявити основні напрямки розвитку, перспективи використання нових фізичних явищ у техніці та технологіях. Це дослідження в галузі фотоніки (фотони швидше пересуваються ніж електрони, їх використання більш ефективне), наноструктур та їх властивостей (магнітних та теплових). До речі, за розробку останнього у 2007 році німецьким вченим була присуджена Нобелівська премія з фізики. Ще один з напрямків роботи конференції – методологія викладання. Прикладна фізика має властивості і гуманітарної науки, і технічної, тому важко з’ясувати «формулу» спеціальності «прикладна фізика» та напрямок досліджень. «Ми плануємо зробити конференцію щорічною, і тим самим не тільки розширити географію учасників, але й отримати можливість більш тісного співробітництва», – розповів завідувач кафедри прикладної фізики професор Юрій Бранспиз. На конференції були представлені дослідження науково-дослідницької лабораторії «Мюоновська обсерваторія», яка вже рік успішно функціонує на базі Далівського університету .