Print

Національний конкурс «Винахід року» шукає талановитих науковців

 

Вчені кафедр та студенти Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля запрошуються приєднатися до щорічного Всеукраїнського конкурсу «Винахід року», який пройде з 5 жовтня 2015 року в усіх регіонах України.

До участі в конкурсі приймаються винаходи та корисні моделі, що охороняються чинними патентами України. Перевага надається винаходам та корисним моделям, які мають вагоме значення для розвитку науки і технології, а також підвищення якості життя та активізації діяльності людини.

Винаходи або корисні моделі, подані на конкурс, розглядаються та оцінюються за трьома номінаціями: «Абсолютна», «Галузева» та «Регіональна». Номінація «Абсолютна» в свою чергу містить категорії «Кращий винахід року», «Краща корисна модель року», «Кращий винахід року серед молоді», «Краща корисна модель року серед молоді». Номінація «Галузева» містить наступні категорії: «Будівництво», «Сучасні промислові технології та нова техніка», «Енергетика та енергоефективність», «Розвиток транспортних систем»,  «Інформаційні та комунікаційні технології»,  «Екологія»,  «Нові речовини і матеріали», «Технології агропромислового комплексу»,  «Медицина»,  «Фармацевтика»,  «Харчове виробництво»,  «Металургія», «Оборона і державна безпека». У номінації «Регіональна» беруть участь представлені на конкурс винаходи або корисні моделі відповідно до адміністративно-територіального поділу України на області.

Нагадаємо, що Всеукраїнський конкурс «Винахід року» проводиться Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» під егідою Державної служби інтелектуальної власності України з метою популяризації винахідницької та інноваційної діяльності серед широких верств науково-технічної громадськості України, заохочення роботодавців до впровадження у виробництво результатів інтелектуальної праці, а також для виявлення найбільш талановитих та перспективних розробок і привернення до них уваги вітчизняних та іноземних інвесторів і підприємців.

Конкурсні матеріали повинні надійти до інформаційно-аналітичного відділу Науково-дослідної частини СНУ ім. В. Даля до 25 листопада 2015 року. З питань участі у конкурсі звертатись до інформаційно-аналітичного відділу науково-дослідної частини (адміністративний корпус, к. 114). Телефон для довідок (050)189-24-67, e-mail: suriko@ukr.net, Сурікова Ніна Миколаївна.

Заява на участь у конкурсі

Анкета учасника

Положення

Згода на обробку персональних даних

Розпорядження