Print

Наукове дослідження студентки-далівки високо оцінили рецензенти

 

Дослідження за економічним безпекознавчим напрямом  кафедри економіки і підприємництва Дарини Кобцевої було відмічено високими оцінками, які надали змогу увійти до складу призерів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей. Більш того, робота не тільки посіла призове місце, а й була відмічена Дипломом Першого ступеню, що є найвищою нагородою на цьому традиційному щорічному конкурсі студентських робіт МОН України.

Робота за шифром «Когнітивні ризики» та темою «Консолідаційно-наведений рівень ризику у оцінюванні відносної значущості об’єктів порівняння за шкалою Сааті» була підготовлена під керівництвом к.е.н., доцента кафедри економіки і підприємництва Павла Кривулі і достойно витримала конкуренцію серед 76 інших цікавих студентських робіт з різних закладів вищої освіти України.

Згідно з наказом МОН від 04.10.2019 № 1271 “Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році” Національний економічний університет імені Семена Кузнеця було призначено провідною установою для проведення конкурсу за напрямом 40 «Управління фінансово-економічною безпекою». Оскільки Далівський університет традиційно був одним з провідних наукових майданчиків з досліджень, обговорень та презентації результатів досліджень за напрямами економічної безпеки, то у економічній спільноті сучасного СНУ ім. В. Даля продовжується залучення студентської молоді до проведення досліджень за економічними безпекознавчими напрямами, які мають пересічення з новітніми актуальними напрямами досліджень соціально-економічної проблематики.

Однією з таких робіт стало дослідження студентки кафедри економіки і підприємництва Дарини Анатоліївни Кобцевої під керівництвом к.е.н., доцента кафедри економіки і підприємництва Павла Вікторовича Кривуля за темою «Консолідаційно-наведений рівень ризику у оцінюванні відносної значущості об’єктів порівняння за шкалою Сааті».