Print

Наукові дослідження з управлінської діяльності далівці присвятили ювілею рідного університету

 

Кафедра адміністрування факультету менеджменту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля видала два навчальних посібника, присвячених 90-річчю створення університету.

Підручник «Теорія і практика ділового адміністрування» під загальною редакцією професора Олександра Антіпова розроблений авторським колективом ведучих викладачів кафедри – Григорієм Дібнісом, Оксаною Ромаховою, Наталією Держак, Ольгою Шаріповою та іншими.

У посібнику розглянуті загальні питання управлінської діяльності в цілому та за окремими її напрямками, основні положення та дефініції з питань адміністративного управління та комунікаційної системи як чинника забезпечення дієздатності адміністративного управління, питання операційної та логістичної діяльності, управління персоналом та управління змінами на підприємстві, напрямки підвищення ефективності роботи адміністратора.

Метою книги є узагальнення та систематизація наукових поглядів, практичного досвіду та висновків авторів з питань адміністративного управління на промисловому підприємстві.

У посібнику кандидата економічних наук доцента Віктора Філіповського «Основи теорії державного управління» розглядається система основних понять і принципів, узагальнюючих суспільну практику державного управління в умовах переходу до демократії. Навчальний матеріал викладається з позицій невід’ємних, невідчужуваних прав людини, верховенства права та розбудови демократичної, правової, соціальної держави. Цей навчальний посібник містить найбільш загальні методологічні положення, які є вихідними у фаховій підготовці спеціалістів в освітній галузі «Державне управління».

«В умовах переходу до демократії неефективне державне управління має врешті-решт трансформуватися в публічне адміністрування, тобто в публічну, прозору, підконтрольну суспільству, передбачувану та ефективну виконавчо-організаторську діяльність держави, органічно пов’язану через виконання державних функцій з місцевим самоврядуванням та самоорганізацією населення, – вважає доцент Віктор Філіповський. – Трансформація державного управління в сучасне публічне адміністрування є однією з фундаментальних підвалин дієздатності і безпеки держави, економічного зростання, подолання бідності та забезпечення добробуту населення, розкриття творчого потенціалу суспільства».

Кафедра адміністрування створена у 2007 році і за цей період вже видала п’ять навчальних посібників з актуальних питань економіки та управління для покращення якості навчання студентів.