Print

Наукові розробки Далівського університету займають провідні позиції в інноваційній діяльності України

 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля на V Міжнародному салоні винаходів та нових технологій “Новий Час” виборов золоту медаль за значний внесок в розвиток дослідницької й інноваційної діяльності в Україні та сприяння зростанню її авторитету за кордоном.

Серед інновацій, представлених СНУ ім. В. Даля, – розробки науково-дослідної лабораторії «Хімекс». Вона є одним із визнаних світових лідерів у галузі каскадного регіо- і стереоселективного синтезу нових, частково гідрованих, сірко- і селеновміщюючих піридинів і їхніх конденсованих аналогів – перспективних синтонів для одержання важкодоступних і невідомих раніше функціонально заміщених гетероциклів. Отримані речовини виступають препаратами для лікування глаукоми та діабету.

Значну увагу також привернула до себе інноваційна розробка кафедри мікро- і наноелектроніки, яка дозволяє методом росту кристалів у ультразвуковому полі вирощувати однорідні монокристали напівпровідників з високими електрофізичними властивостями. Ці та інші розробки кафедри є перспективними для застосування у квантових комп’ютерах нового покоління.

Представлені на салоні розробки кафедри «Прилади» спрямовані на оптимізацію роботи таких сфер, як верстатобудування, авіаційне приладобудування, машинобудування, транспортне машинобудування, металургійна промисловість, електроніка, ремонтні підприємства тощо. Цьому сприяють наступні прилади неруйнівного контролю та системи діагностики: вихрострумовий дефектоскоп для контролю труб в потоці стану, ферозондовий магнітний дефектоскоп для контролю виробів складної геометричної форми, двохкомпонентний ферозондовий магнітометр, портативний ферозондовий дефектоскоп та портативний вихрострумовий дефектоскоп, автоматичні системи розмагнічування.

Різнобічність представлених інновацій кафедри організації перевезень і управління на залізничному транспорті торкнулася методів зниження гідроабразивного зношування запірної арматури трубопровідного гідротранспорту твердих матеріалів, які дозволять збільшити тривалість безремонтної експлуатації запірної арматури.

Радикальне поліпшення ефективності використання твердого палива можна досягти тільки при використанні принципово нових технологій. Плазмохімічна переробка вугілля, розроблена і представлена на салоні кафедрою технології машинобудування, найбільш перспективна серед альтернативних. Вона забезпечує значну економію за рахунок зниження частини палива у вартості енергії та поліпшення екологічних показників ТЕС, працюючих на твердому паливі.

В рамках салону також проводився Міжнародний конкурс молодіжних інновацій та розробок «Новий час». До розгляду від Далівського університету подавалися сім студентських робіт: «Спосіб визначення стандарту ґрунту, схильного до деградації» (С.Г. Воробйов), «Пристрій для визначення терміну проникання агресивних рідин крізь спеціальні матеріали» (І.В. Єгоров), «Пристрій для визначення сходження колісної пари з рейок» (Ю.Ю. Осенін), «Спосіб рекультивації пласких відвалів» (А.В. Харламова), «Спосіб заправки автомобіля паливом» (О.В. Опьонкін), «Антифрікційний порошковий матеріал на основі міді» (О.С. Попов), «Склад комплексного захисного середовища» (О.М. Друзь). Всі подані роботи отримали найвищу оцінку та нагороджені золотими медалями.

Слід додати, що це четверта участь СНУ ім. В.Даля Міжнародному салоні «Новий час». Кожного разу університет отримував золоті медалі: у 2006 році – за організацію науково-дослідної роботи, у 2007 році – за значний внесок в розвиток інноваційної діяльності, у 2008 році – за підтримку інноваційної діяльності в Україні.