Print

Наукові розробки Далівського університету займають провідні позиції в винахідницькій діяльності України

 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля нагороджено золотою медаллю і дипломом на VIІ Міжнародному Салоні винаходів та нових технологій «Новий час», який пройшов у Севастополі. 

На захід з`їхалися представники з 25 країн світу: Аргентини, США, Франції, Німеччини, Бельгії, Іспанії, Італії, Угорщини, Польщі, Литви, Румунії, Чехії, Ірану, Єгипту, Кореї, Індії, Японії тощо. Організаторами Салону виступили Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державний Департамент інтелектуальної власності, Міжнародна федерація асоціацій винахідників, Європейський секретаріат ICLEI та інші. Учасниками були представлені розробки в різноманітних сферах – від енергетики, електроніки, загальної та інженерної механіки до технологій здоров `я і безпеки життєдіяльності, спорту, ігор, дозвілля.

Далівський університет брав участь у виставці-салоні вже в шостий раз, щоразу показуючи високі результати. Цього року університет за результатами оцінки міжнародного журі переміг у номінації «За вагомий внесок у науку та підтримку винахідницької діяльності» та був удостоєний диплома і золотої медалі. Свої розробки на конкурс в розділі «Фундаментальні та прикладні науки» представили кафедра організації перевезень і управління на залізничному транспорті, кафедра соціальної та практичної психології, Технологічний інститут (м. Сєвєродонецьк), Антрацитівський факультет гірництва і транспорту, Науково-дослідні лабораторії «Системи енергетичних установок і кондиціювання салонів транспортних засобів» та «Хімекс».

Вчені СНУ ім. В.Даля не могли не звернути увагу на енергетичну кризу, що вимагає створення альтернативного джерела отримання палива. Світові науково-технічні дослідження пропонують багаточисельні варіанти добування пального, але виробництво і застосування тих або інших видів альтернативного палива в окремо взятій країні пов’язане з цілим рядом обмежень. Далівцями ж розроблений та запатентований метод отримання палива з відпрацьованих гумо-мастильних матеріалів (автопокришок та відпрацьованого мастила), покупка яких здійснюється за дуже низькими цінами або збирається безкоштовно, очищуючи при цьому навколишнє середовище.

Кафедра технології машинобудування представила на салоні радикальне поліпшення ефективності використання твердого палива при використанні принципово нових технологій – плазмохімічну обробку вугілля. Така розробка  найбільш перспективна серед альтернативних, вона забезпечує значну економію за рахунок зниження частини палива у вартості енергії та поліпшення екологічних показників ТЕЦ, працюючих на твердому паливі.

Інновації далівських вчених також стосуються впровадження ефективних теплоізоляційних матеріалів, які забезпечують скорочення витрат тепла в атмосферу, вирішуючи задачу енергозбереження. На салоні був представлений термостійкий матеріал для теплоізоляції на основі зернистих спінених гранул та зв’язуючого матеріалу (рідкого скла). Цей спінений матеріал  на основі неорганічного полімеру нетоксичний та витримує експлуатацію при температурі  до 6000С. Він може бути використаний як ефективний теплоізоляційний матеріал для житлових і виробничих споруд, виробничого устаткування й трубопроводів, а також крупногабаритного транспорту.

Розробка стосовно газифікації вугілля в розплаві шлаку особливо актуальна для шахтарського регіону. Нова технологія конверсії вугілля в синтез-газ виключає капітало- та енергоємні стадії, що дозволяє майже на 40% знизити капітальні та експлуатаційні витрати і компенсувати дефіцит газу в Україні.

Крім того, представлені на салоні розробки далівців стосувалися освоєння запасів вуглеводневих газів купольних структур вугільних родовищ Луганської області, одностадійного виробництва водню в рідкому високотемпературному теплоносії,  переведення теплогенеруючих установок на спалювання водовугільного палива. Цього року університет вперше представив окрім технічних винаходів інноваційні проекти кафедри соціальної та практичної психології, які стосуються психологічної допомоги здоров’ю людини.

Слід додати, що СНУ ім. В.Даля з 2006 року бере участь у Міжнародному Салоні винаходів та нових технологій  «Новий час». Кожного разу університет отримував золоті медалі: у 2006 році – за організацію науково-дослідної роботи, у 2007 році – за значний внесок в розвиток інноваційної діяльності, у 2008 році – за підтримку інноваційної діяльності в Україні. У 2009 та 2010 роках університет нагороджено золотими медалями та дипломами «За значний внесок у розвиток науково-дослідної й інноваційної діяльності в Україні та сприяння росту її авторитету за кордоном».

 

 

 

 Підготувала: Наталія Вергуненко