Print

Науково-практична конференція пам’яті видатного науковця Горбунова М. І.

 

Відбулася IV міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології в освіті та науці», присвячена пам’яті видатного науковця Горбунова Миколи Івановича. Конференція проводилась під загальним керівництвом проректора з наукової роботи СНУ ім. В. Даля Олексія Целіщева та голови наукового програмного комітету, д.арх.н., проф., народного архітектора України, завідуючого кафедри міського будівництва КНУБА Миколи Дьоміна.

В конференції взяли участь представники закладів вищої освіти та наукових установ України (Києва, Одеси, Ужгорода, Харкова, Рівного), Європи (Литви, Словацької республіки, Польщі, Іспанії) та Азії (Японії та Південної Кореї). Метою конференції було формування перспективних науково-технічних, технологічних розробок та інноваційних проектів у сфері освіти та науки, матеріалознавства, прикладної фізики, інформаційних технологій, хімічних технологій, екології та міжнародного співробітництва.

Робота конференції проводилася за наступними напрямами:

  1. Інновації у будівництві та архітектурі
  2. Комп’ютерні науки, інженерія та кібербезпека
  3. Проблеми розвитку транспорту та логістики
  4. Сучасні проблеми матеріалознавства, фізики, електричної інженерії
  5. Сучасні тенденції вищої освіти в умовах глобалізації
  6. Сучасні проблеми машинобудування, хімічної технології, інженерії, екології та екологічної безпеки

За результатами конференції формується колективна монографія з відібраними до публікації 59 статтями від 128 авторів.

Секцію «Інновації у будівництві та архітектурі» очолила професорка Галина Татарченко. Під час роботи секції розглядалися актуальні питання у галузі будівництва та містобудування, а саме: сучасні ВІМ-технології, перспективні напрямки благоустрою територій та фактори, що впливають на вартість житла, новітні енергоефективні матеріали та технології. Конференція проводилась з використанням сучасних інформаційних технологій на кафедрі «Будівництва, урбаністики та просторового планування».

Викладачі, аспіранти та студенти кафедри комп’ютерних наук та інженерії взяли участь у роботі другої секції «Комп’ютерні науки, інженерія та кібербезпека». Учасники представили цікаві доповіді про використання математичних та статистичних методів для вирішення практичних задач в різних сферах сучасного цифрового світу, алгоритми машинного навчання та штучного інтелекту, методи аналізу даних та їх організацію.

Кожна доповідь відзначалася креативністю, індивідуальним підходом до висвітлення актуальних проблем розробки та впровадження інноваційних технологій.

При роботі третьої секції «Проблеми розвитку транспорту та логістики» розглядалися актуальні питання у галузі залізничного транспорту та автомобілебудування, а також логістичних перевезень як на автомобільному транспорті, так і на залізничному, а саме: підвищення безпеки конструкції котла вагон-цистерни, методологія встановлення норм часу для обробки вантажів в логістичному ланцюзі «від двері до двері», інноваційний концепт кузова напіввагона, концепт кузова напіввагона з випуклими стінами, застосування водню в теплових двигунах локомотивів, дослідження зносу вуглець-вуглецевих композитних фрикційних матеріалів, використання сучасних каталізаторів для знешкодження викидів NO.


Четверта секція «Сучасні проблеми матеріалознавства, фізики, електричної інженерії» проводилась он-лайн на чолі з відповідальним секретарем конференції, доцентом Ганною Хорошун. Відбулася дискусія за проблемами, що виникають при електроспоживанні, в стохастичних процесах оптико-електронних систем, структурованих світлових полях та голографії. Обмін результатами, думками та сподіваннями на співпрацю відбулися між співробітниками нашого університету, колегами з України та учасниками з інших країн.

Робота п’ятої секції "Сучасні тенденції вищої освіти в умовах глобалізації" відбулась на базі кафедри іноземних мов та професійної комунікації. Були представлені тези доповідей від науковців Харківського національного університету будівництва та архітектури, Київського національного університету будівництва та архітектури та Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. При роботі секції розглядалися такі актуальні питання, як професійний конкурс в умовах навчального процесу, особливості безперервної професійної педагогічної освіти Канади, використання транспортного імітаційного моделювання в навчальному процесі та інші.

Засідання шостої секції «Сучасні проблеми машинобудування, хімічної технології, інженерії, екології та екологічної безпеки» провела кафедра хімічної інженерії та екології під головуванням д.т.н., професора Олександра Суворіна. Тематика доповідей привертала увагу своєю різноманітністю – це й удосконалення виробництв з урахуванням екологічних потреб регіонів, і перспективні технології отримання хімічних речовин, і екологічні проблеми стану поверхневих вод країни.


Долучайтесь до далівської спільноти на офіційному Youtube-каналі СНУ ім. В. Даля!