Print

Науковці Далівського університету досліджують динаміку соціально-економічних процесів

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля продовжує роботу науково-практичний семінар «Моделювання та управління соціально-економічними процесами». Головна мета семінару – ознайомлення широкого загалу з науковими досягненнями в моделюванні, передбаченні та управлінні процесами в соціально-економічних системах, розвиток міждисциплінарних підходів до такого моделювання, запровадження наукових доробок у практику аналізу та управління цими системами. До участі у роботі семінару запрошуються викладачі, студенти, науковці як СНУ ім. В.Даля, так і інших навчальних закладів, і просто усі бажаючі. «Сьогодні важливо робити прогнози у соціально-економічній сфері, – відзначив декан факультету менеджменту професор Віталій Даніч. – Для цього потрібно вивчити кількісні показники суспільних процесів. Це можливо тільки при комплексному вивченні науковцями різних напрямків». Чергове засідання семінару відбудеться у вівторок, 25 березня. З доповіддю на тему «Інтелектуальна методологія вивчення великих систем» виступить професор кафедри вищої математики та комп`ютерних технологій Інституту хімічних технологій (м. Рубіжне) СНУ ім. В. Даля Марк Кац. В доповіді буде висвітлена авторська концепція вивчення та оптимізації складних багатовимірних систем та результати її застосування в різних галузях наукової та практичної діяльності (хімії, металургії, медицині, економіці). Автором здійснено більше 200 впроваджень запропонованої методології в різних галузях знань, отримані вражаючі результати (серед них –оптимізація процесу виплавки сталі на металургійному комбінаті, діагностика серцевих захворювань і т.і.). Дискусантом з даної доповіді виступить завідувач кафедри вищої математики та комп`ютерних технологій Інституту хімічних технологій (м. Рубіжне) СНУ ім. В. Даля професор Сергій Кондратов, який висвітлить математичні аспекти запропонованої методології. Робота семінару буде проходити в мультимедійній аудиторії 33А головного аудиторного корпусу. Початок роботи семінару о 14 годині 15 хвилин. З питань виступів на семінарі з доповідями звертатися до вченого секретаря Вадима Андросова, кафедра інформатики, тел. 41-80-58, E-maіl: ki@ snu.edu.ua.