Print

Науковці Далівського університету разом із провідними фахівцями в галузі економіки та права визначили шляхи гармонізації правових засад співробітництва держави і приватних підприємців

 

На веб-сайті кафедри господарського права Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля пройшла І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Правові проблеми взаємодії держави і бізнесу», присвячена 90-річчю створення університету.

Тиждень вчені та фахівці в галузі економіки і права доповідали в онлайновому режимі й обговорювали на форумі актуальні проблеми публічно-приватного партнерства в Україні і розвитку правового регулювання у цій сфері. У конференції взяли участь 115 науковців з Києва, Донецька, Львова, Автономної Республіки Крим, Харкова, Одеси, Запоріжжя, Маріуполя, Ужгорода, Хмельницького, Полтави, Луганська, Краснодону і навіть з Росії.

На конференції розглядалися концепції взаємодії держави і бізнесу, стратегічні форми державно-приватного партнерства, актуальні питання співпраці держави і приватного капіталу в окремих галузях, проблеми юридичної відповідальності учасників державно-приватного партнерства, криміногенні ризики співпраці держави і бізнесу та шляхи їх подолання, процесуальні аспекти реалізації інтересів учасників державно-приватного партнерства.

Конференція створювалася з метою обміну практичними і теоретичними напрацюваннями учасників конференції в сфері взаємодії держави та бізнесу, а також розробки напрямів вдосконалення діючого законодавства у сфері державно-приватного партнерства. Під час її проведення визначено нагальні правові проблеми, що виникають при взаємодії держави і бізнесу. За результатами обговорення і узагальнення матеріалів конференції визначено актуальні напрямки теоретичних досліджень у цій сфері та практичні заходи, необхідні для вдосконалення правового регулювання державно-приватного партнерства.

Ознайомившись з доповідями з актуальних правових проблем взаємодії держави і бізнесу, конференція відзначає доцільність подальшого розвитку економіко-правових досліджень із заявленої проблематики. Для забезпечення українським законодавством необхідного рівня співпраці державних структур і представників приватного бізнесу рекомендується запровадити систему координації та гармонізації відповідних законоположень. З метою запобігання криміногенним ризикам співпраці держави і бізнесу пропонується визнати необхідним розширення і поглиблення правових досліджень, спрямованих на сприяння розвитку основних стратегічних форм державно-приватного партнерства. Для зменшення рівня криміналізації й обсягів тіньової економіки вважати одним із пріоритетних напрямків наукових досліджень розробку проблематики з пошуку шляхів і способів запобігання тіньовому господарюванню, насамперед, господарсько-правовими засобами.

Розв’язання правових проблем взаємодії держави і бізнесу є одним з актуальних завдань юриспруденції. Актуальність обговорюваної проблеми підтверджується проведенням навесні у Лондоні форуму “EuroLawyer” на тему “Держава й бізнес: перспективи спільного розвитку”, де планується обговорення правових аспектів ведення міжнародного бізнесу в країнах СНД і ЄС.

«Вузівська наука опікується багатьма проблемами, в тому числі і правовими проблемами взаємодії держави і бізнесу, – зазначив у привітальному слові ректор СНУ ім. В.Даля професор Олександр Голубенко. – Провідну роль у їх дослідженні відіграє визнана наукова школа господарського права».

Кафедра господарського права СНУ ім. В.Даля посідає гідне місце в структурі університету. Ії потенціал достатній, аби розв’язувати завдання стосовно розвитку наукового напрямку правового забезпечення публічно-приватного партнерства. На базі кафедри відкрито аспірантуру, отримано дозвіл на відкриття докторантури. Плідно працює філія кафедри господарського права при Луганському апеляційному господарському суді. На її базі проводяться науково-практичні семінари за участю викладачів кафедри, аспірантів (здобувачів) та суддів, а також олімпіади студентів.

На кафедрі завершено роботу над науково-дослідною темою “Методика організації правової роботи на підприємстві”, яка була проведена на базі ЗАТ “ЛугЦентроКуз”. Викладачі та аспіранти продовжують участь у трьох держбюджетних та одній кафедральній наукових темах. Дослідження з госпрозрахункової теми дозволяють із максимальною користю для виробництва використовувати потенціал вузівської науки. Кафедра господарського права – одна з небагатьох гуманітарних кафедр області, що в умовах економічної кризи має госпрозрахункові договори з підприємствами міста.