Print

Науковці з різних країн обговорили у СНУ ім. В. Даля проблеми та перспективи управління економікою

 

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля пройшла IV Міжнародна науково-практична конференція «Моделі та інформаційні технології в управлінні соціально-економічними, екологічними та технічними системами». У конференції взяли участь науковці різних напрямків вивчення економіки, управління, технічних та комп’ютерних систем. На думку організаторів, це допомагає розглядами проблеми з різних сторін. «Ми хочемо, щоб знання та досвід науковців, які щороку збираються на цю конференцію, допомагали розвитку країни, – підкреслив декан факультету управління економікою, доктор технічних наук професор Султан Рамазанов. – Без наукового підґрунтя неможливо розробити нові моделі управління. Тому наше першочергове завдання – синтезувати досвід та інноваційні ідеї науковців для подальшої інтеграції у наше життя». Учасники розглянули актуальні теоретичні та практичні проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку у сучасний період на рівні держави, регіону та підприємств, зупинили свою увагу на вирішенні питань моделювання та управління економічними системами в умовах ринкової економіки. Зокрема, проаналізували цілі та напрями розвитку національної економіки в умовах глобалізації, питання динаміки та проблеми стійкого розвитку економіки в трансформаційний період. А також приділили увагу використанню інформаційних технологій в практиці державного, регіонального управління, моделюванню складних соціально-економічних процесів з використанням сучасних досягнень кібернетики, інформаційних технологій в автоматизації виробничих процесів.