Print

Нова магістратура у СНУ ім. В.Даля

 

Нову магістратуру по спеціальності «Прикладна економіка» відкриває кафедра «Економічна кібернетика», якій в цьому році виповнилось 35 років.

Передбачено проводити якісну підготовку висококваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» по спеціальності 000011 «Прикладна економіка» за напрямом 8.000011 «Специфічні категорії».

Прийом до цієї магістратури буде відкритий для бакалаврів по споріднених спеціальностях, для випускників минулих років, які бажають підняти свій рівень наукової, педагогічної й управлінської діяльності.

Сучасні умови функціонування економічних систем (промислових підприємств, фірм, страхових компаній, інвестиційних фондів, комерційних банків і т.д.) формують передумови для радикального повороту в напрямі використання сучасних інформаційних технологій і методів економіко-математичного моделювання. Для успішного вирішення практичних завдань удосконалення систем управління економічними об’єктами необхідні відповідним чином підготовлені фахівці – магістри з приладної економіки, які могли б використовувати нові методи управління економічними системами, що базуються на теорії прийняття рішень із застосуванням методів економіко-математичного моделювання в середовищі інформаційних технологій. Прикладна економіка є синтезом економіки, сучасних інформаційних технологій, математичних методів моделювання економічних систем.

Формування у студентів компетенції для реалізації наукової діяльності дає можливість розробляти нові технології управління економічними системами різного призначення і рівня ієрархії в умовах зростаючого рівня динамічності й невизначеності зовнішнього середовища на основі використання сучасних інформаційних технологій і перспективних методів економіко-математичного моделювання.

Надання студентам компетенції з педагогічної діяльності дозволить, з одного боку, здійснювати підготовку фахівців у галузі економіко-математичного моделювання виробничої, інвестиційної, фінансової, кредитної, валютної та іншої спеціальності, а з іншого – доводити інноваційні розробки до рівня методичних рекомендацій їхнього впровадження у практику діяльності промислових підприємств, фірм, страхових компаній і т.д.

Формування управлінських здібностей базується на поглибленому вивченні індустріальної і аграрної економіки, світової економіки та процесів глобалізації, моделювання й оптимізації економічних систем, логістики, управління проектами, методів прогнозування, управління конкурентоспроможністю, методів аналізу фондового ринку. Воно спрямовано на аналіз як поточних ситуацій, так і тенденцій розвитку економічних об’єктів, а також розробку обґрунтованих управлінських рішень.

Зав. каф. економічної кібернетики, д.т.н., н.е.н., проф. Рамазанов С.К.

Проф. каф. економічної кібернетики д.е.н., проф. Коробецький Ю.П.