Print

Нова підтримка ЄС для громадянського суспільства та органів місцевої влади

 

Оголошено нову підтримку Європейського Союзу для організацій громадянського суспільства та органів місцевої влади (бюджет €9,75 млн) Європейська коміся оголосила конкурс «Support Civil Society, Local Authorities and Human Rights in Ukraine».

Загальна мета цього конкурсу полягає в зростанні ролі громадянського суспільства у сприянні демократичним реформам та комплексному соціально-економічному розвитку в Україні. Українським неприбутковим НУО будуть надані гранти загальною сумою 9.754.004 євро.

Максимальний розмір гранту 500 тис. євро.

Дедлайн – 24 січня 2017 р.

Повний пакет документів

Головні напрямки:

1) просування ефективних антикорупційних політик;

2) розширення участі представників громадянського суспільства в політичному діалозі з органами державної влади та контролю за здійсненням реформ відповідно до Угоди про асоціацію;

3) підтримка громадської активності та демократичних перетворень на місцевому рівні;

4) підтримка ініціатив, спрямованих на соціально-економічну інтеграції внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у приймаючих громадах;
5) підтримка жінок і молоді як векторів змін у громадах задля миру;

6) сприяння соціальному підприємництву;

7) розвиток і зміцнення участі громадянського суспільства в боротьбі проти тортур, жорстокого поводження та безкарності

8) захист і зміцнення статусу правозахисників;

9) боротьба з усіма формами дискримінації та заохочення рівності;

10) сприяє поліпшенню ситуації, пов’язаної з правом на свободу мирних зборів і асоціацій; правом на свободу пересування; з) правом на рівність перед законом і доступ до правосуддя; і / або  захистом прав людини і основних свобод в постраждалих від конфлікту районах і в Криму;

11) створення та зміцнення public-civil  і public-private партнерств в новостворених об`єднаних громадах для реорганізації місцевих служб охорони здоров’я або освіти;

12) заохочення взаємного навчання між європейськими та / або українських місцевими органами влади з метою підвищення надання послуг охорони здоров’я або освіти на місцевому рівні;

13) здійснення спільних дій місцевих органів влади і структур громадянського суспільства для модернізації та ефективного управління об’єктами культурної спадщини і культурних установ.

Заявки приймаються до  24 січня 2017 року