Print

Новітня розробка далівського студента

 

Під керівництвом доцента кафедри комп’ютерної інженерії факультету інформаційних технологій та електроніки СНУ ім. В.Даля В.М. Барбарука студент 4 курсу Микита Харківський розробив мікроконтролерну систему монітрингу зовнішніх показників навколишнього середовища, таких як рівень CO2, рівень вібрації, температура та вологість повітря, рівень шуму, атмосферний тиск з передаванням результатів дослідження на мобільні пристрої.

Актуальність даної роботи полягає в тому, що в даний час в багатьох установах та офісах аналіз і управління мікрокліматом приміщень все ще виконується вручну і не завжди своєчасно, відсутній автоматичний контроль, що в свою чергу погіршує працездатність людей та підвищує  енерговитрати організації.

Пропоноване технічне рішення дозволяє конкурувати на рівних правах з аналогічними зарубіжними аналогами. Разом з тим, розроблена система має кращі показники енергоспоживання та собівартості, при поліпшенні моніторингу основних метрологічних характеристик. Безперечною перевагою є моніторинг в режимі реального часу.

Апробацію роботи проведено на кафедрі хімії та охорони праці при постановці лабораторних робіт з дисциплін «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі».

Робота проводиться в рамках міжнародного проекту Iternet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications [ALIOT], що фінансується програмою Erasmus+, яка спрямована на сприяння стратегії розвитку Europe 2020 для збільшення робочих місць, соціальної справедливості та інтеграції, а також на сприяння ET2020 в рамках стратегії розвитку освіти та професійної підготовки. 

Спільний проект ALIOT запроваджує новий підхід до надання освітніх послуг шляхом постійного зворотного зв'язку від роботодавців та виправлення навчального процесу, методологічного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу. Це забезпечує створення професійного співтовариства в галузі ІТ, робототехніки, комп'ютерних мереж та мікроконтролерів.

Про винахід далівського студента повідомила і газета “Урядовий кур’єр”.