Print

Оголошено конкурс Президента України для молодих вчених

 

Молоді науковці Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля запрошуються до участі у конкурсі “Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених” на 2017 рік, що проводиться Державним фондом фундаментальних досліджень.

У конкурсі можуть взяти участь доктори наук віком до 35 років, докторанти – до 33 років та кандидати наук до 30 років. Воні повинні подати проекти з фундаментальних та прикладних наукових досліджень, які здатні внести істотний вклад у розширення й поглиблення наукових знань, відрізняються новизною в постановці й методах проведення досліджень і мають вагому наукову й практичну значимість. Термін виконання проекту не повинен перевищувати одного року.

За результатми конкурсу переможцям призначається грант на проведення нових або на продовження попередніх наукових досліджень.  Грошовий розмір гранту складає від 60 до 90 тисяч гривень в залежності від наукового ступеня вченого.  При розгляді проектів оцінюється актуальність тематики, оригінальність наукової ідеї, наукова новизна та практична значимість очікуваних результатів, забезпеченість необхiдною матеріально-технічною базою, а також наукова кваліфікація молодого вченого.

Учасники конкурсу мають зареєструватися до 11 лютого 2016 року у Науково-дослідній частині, кімната 114, адміністративний копус. Телефон уповноваженої особи 050-915-34-52 Зеленко Олександр Віталійович.