Print

Оголошується конкурс мікрогрантів

 

Студенти Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля запрошуються до участі у конкурсі мікрогрантів на реалізацію студентських проектів в рамках спільного проекту Європейського Союзу та Програми Розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

Конкурс мікрогрантів на реалізацію студентських проектів проводиться з метою активізації громадської та соціальної діяльності студентів як найважливіших факторів формування фахівців нового типу, розвитку моральних якостей та відповідальності студентів, створенню можливостей для гармонійного інтелектуального, духовного та фізичного розвитку особистості студента, формуванню у студентів навичок управління, лідерства, роботи в команді.

Основними завданнями Конкурсу є: виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей; стимулювання громадської активності серед студентської молоді; активізація креативності та командної роботи студентів тощо.

У Конкурсі можуть брати участь студенти/студентські команди, у тому числі іноземні студенти. Студентська команда має складатися від двох до п’яти осіб.

На Конкурс подаються проекти студентських ініціатив, які є пошуковими за своїм характером, мають прикладне значення, можуть бути впроваджені у реальне життя, мають значення для місцевої громади, і відповідають тематиці та вимогам Конкурсу.

Основними критеріями оцінювання проектів є: актуальність та значущість ідеї для громади та можливість її реалізації; зрозумілість ідеї та чіткість етапів реалізації проекту; готовність проекту до виконання; перспективи розвитку проекту; можливість мультиплікації ідеї проекту; прозорість та адекватність бюджету проекту; можливість альтернативного (додаткового) фінансування.

Робота має бути представлена українською мовою. Свої проекти можна надсилати на адресу resource.center.eunu@gmail.com. Останній день подання проектів 10 травня. Роботи, що надійшли пізніше встановленого терміну, до розгляду не приймаються.

Підсумки проведення Конкурсу та перелік переможців, відзначених дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів, затверджуються рішенням конкурсної комісії не пізніше 25 травня 2016 р.

Переможці Конкурсу отримують мікрогрант до 3000 грн. на реалізацію проекту. Максимальний обсяг мікрогранту встановлюється ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

Всі учасники Конкурсу отримують сертифікати учасника.

Термін реалізації проектів – до 05 жовтня. Протягом 30 календарних днів після завершення реалізації проекту студентські команди подають до ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» звіт про виконану роботу та фото-, відеоматеріали.

Інформацію або консультації стосовно конкурсу можна отримати у Ресурсному центрі зі сталого розвитку при СНУ ім В. Даля:

https://www.facebook.com/resource.center.eunu/

resource.center.eunu@gmail.com

+38 (050) 5332100

Положення конкурсу студентських проектів

Теми для проектів

Заявка на проект