Print

Оголошується конкурс оn-line презентацій з політології

 

Кафедра політології та міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля запрошує учнів 10-11-х класів до участі в Конкурсі!

В Україні, як і в цілому світі, політика була й залишається невід’ємною сферою людської життєдіяльності. Вона лежить у центральній площині всіх без винятку суспільно-економічних, культурних, освітніх та історичних процесів. Вивчення політичної науки та міжнародних процесів – саме для тих, хто хоче впливати на долю своєї країни, будувати власне майбутнє самостійно, а не лише підкорятися чужій волі.

Таку ініціативну та обдаровану молодь (учнів 10-11-х класів загальноосвітніх начальних закладів) кафедра політології та міжнародних відносин СНУ ім. В. Даля запрошує до участі у Другому оn-line конкурсі презентацій «Світ крізь призму політичних процесів». Пропонується така тематика презентацій:

 • «Сучасні політичні технології: сутність та приклади»;
 • «Електоральна політична реклама в Україні»;
 • «Роль громадських організацій у побудові розвиненої держави»;
 • «Інформаційна політика сучасних держав»;
 • «Особливості інтеграційних процесів у сучасному світі»;
 • «Причини воєнно-політичних конфліктів останніх років»;
 • «Роль міжнародних організацій у сучасному світі»;
 • «Міжнародний тероризм в історії людства»;
 • «Волонтерський рух: світовий досвід та розвиток в Україні».

Результати конкурсу будуть оприлюднені на сайті кафедри політології та міжнародних відносин http://www.polit.esy.es 15 квітня 2016 р.

Для участі в Конкурсі учень має:

 • підготувати презентацію на одну із запропонованих тем в редакторі Power Pоіnt 2003-2010;
 • заповнити анкету;
 • відправити презентацію й анкету до 10 квітня 2016 р. на електронну адресу: polit_snu@mail.ru .

          Наголошуємо, що цей конкурс є дистанційним, тобто не потребує особистої присутності учня.

          ЗУМІЙ ВЧАСНО ВИЯВИТИ СВІЙ ТАЛАНТ!

 

 Координатори конкурсу:

 проф. Щедрова Галина Петрівна, тел. 050 254 22 80

 доц. Літвін Лілія Анатоліївна, тел. 095 364 31 45

 доц. Агафонова Ганна Сергіївна, тел. 050 218 26 30

 

Анкета