Print

Ольга Поркуян: Єдність навчального і наукового процесів – основний напрямок розвитку університету

 

На традиційних серпневих зборах трудового колективу СНУ ім. В. Даля були підбиті підсумки роботи за минулий навчальний рік і визначені завдання на наступний – 2019-2020-й.

Ректор СНУ ім. В. Даля, доктор технічних наук, професор Ольга Поркуян у своїй доповіді зазначила головні напрямки розвитку університету минулоріч: науково-дослідна робота, розвиток інфраструктури та оновлення матеріальної бази закладу.

Навчальний рік був ознаменований:

– розробкою нової стратегії до 2030 року, яка буде представлена до 100-річчя університету;

– підготовкою до підтвердження статусу національного;

– продовженням запровадження системи якості освітньої діяльності і отриманням позитивного висновку за результатами її моніторингу;

– сприянням збільшенню програм мобільності для студентів і науково-педагогічних працівників;

– участю далівців у спільних міжнародних наукових проєктах;

– винахідницькою діяльністю науковців;

– популяризацією розробок науковців університету через виставкову діяльність і участь у міжнародних наукових конференціях;

– роботою з талановитою студентською молоддю та аспірантами – підготовкою їх до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт;

– результативною роботою спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій;

– успішною кампанією із популяризації університету та залученням кращих абітурієнтів;

– впровадженням автоматичної системи «Деканат» з підключенням до ЄДЕБО;

– організацією практики студентів через укладання договорів з підприємствами регіону тощо.

Велика увага приділяється кадровій політиці, зокрема, – підтримці молодих кадрів. Так, середній вік науково-педагогічних працівників становить 51, завідувачів кафедр – 55, професорів – 60, доцентів – 48 років. Більше половини кафедр очолюють жінки, при тому, що серед викладачів їх майже 60%.

Були озвучені на конференції також попередні підсумки вступної кампанії. На сьогодні вже зараховано 1612 студентів. Процес ще триває. До того ж, можливо, буде додатковий набір у листопаді. Збільшилася і кількість іноземних студентів: у порівнянні з 2014, 2015 роками майже вдвічі, але, зазначила ректор, цього недостатньо.

На заході були названі переможці конкурсу „Кращий за професією”, проведеного серед викладачів університету. Ними визнано:

–  АФОНІНУ Ірину Юріївну, доцента кафедри германо-романської філології навчально-наукового інституту міжнародних відносин;

– ДУБОВОГО Олександра Володимировича, старшого викладача кафедри природничих та суспільно-гуманітарних дисциплін Інституту хімічних технологій  СНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне);

– ЗАВАЦЬКОГО Юрія Анатолійовича, завідувача кафедри здоров’я людини та фізичного виховання факультету гуманітарних наук, психології та педагогіки;

– ЗАХАРОВУ Ольгу Іванівну, доцента кафедри хімії та охорони праці факультету інженерії;

– КОТОВУ Любов Вячеславівну, доцента кафедри правознавства юридичного факультету;

– УВАРОВА Павла Євгеновича, доцента кафедри будівництва, урбаністики та просторового планування навчально-наукового  інституту транспорту і логістики;

– ХРИСТЕНКО Ларису Миколаївну, доцента кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу навчально-наукового інституту економіки і управління.

Співробітники і студенти були відзначені Почесними грамотами і Подяками.