Онлайн опитування стейкхолдерів щодо якості освіти   Print

І (бакалаврський) рівень

ІІ (магістерський) рівень

ІІІ (освітньо-науковий) рівень