Print

Онлайн опитування стейкхолдерів щодо якості освіти

І (бакалаврський) рівень

 • 014 Середня освіта (Фізика)

 • 014 Середня освіта (Історія)

 • 014 Середня освіта (Українська мова і література)

 • 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

 • 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

 • 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

 • 015 Професійна освіта (Економіка)

 • 015 Професійна освіта (Машинобудування)

 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 • 032 Історія та археологія

 • 033 Філософія

 • 035 Філологія

 • 051 Економіка

 • 052 Політологія

 • 053 Психологія

 • 054 Соціологія

 • 061 Журналістика

 • 071 Облік і оподаткування

 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

 • 073 Менеджмент

 • 075 Маркетинг

 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 • 081 Право

 • 101 Екологія

 • 103 Науки про Землю

 • 105 Прикладна фізика та наноматеріали

 • 113 Прикладна математика

 • 121 Інженерія програмного забезпечення

 • 122 Комп'ютерні науки

 • 123 Комп’ютерна інженерія

 • 124 Системний аналіз

 • 125 Кібербезпека

 • 126 Інформаційні системи та технології

 • 131 Прикладна механіка

 • 132 Матеріалознавство

 • 133 Галузеве машинобудування

 • 136 Металургія

 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 • 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 • 153 Мікро- та наносистемна техніка

 • 161 Хімічні технології та інженерія

 • 171 Електроніка

 • 172 Телекомунікації та радіотехніка

 • 182 Технології легкої промисловості

 • 184 Гірництво

 • 191 Архітектура та містобудування

 • 192 Будівництво та цивільна інженерія

 • 227 Фізична терапія, ерготерапія

 • 231 Соціальна робота

 • 232 Соціальне забезпечення

 • 241 Готельно-ресторанна справа

 • 242 Туризм

 • 273 Залізничний транспорт

 • 274 Автомобільний транспорт

 • 275 Транспортні технології (транспортні системи)

 • 275 Транспортні технології (промисловий транспорт)

 • 275 Транспортні технології (міський транспорт)

 • 275 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

 • 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

 • 292 Міжнародні економічні відносини

ІІ (магістерський) рівень

 • 011 Освітні, педагогічні науки

  АНКЕТА для випускників

  АНКЕТА для роботодавців

 • 014 Середня освіта (Українська мова і література)

 • 014 Середня освіта (Фізика)

 • 014 Середня освіта (Історія)

 • 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 • 031 Релігієзнавство

 • 032 Історія та археологія

 • 033 Філософія

 • 035 Філологія

 • 041 Богослов’я

 • 051 Економіка

 • 052 Політологія

 • 053 Психологія

 • 054 Соціологія

 • 061 Журналістика

 • 071 Облік і оподаткування

 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

 • 073 Менеджмент

 • 075 Маркетинг

 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 • 081 Право

 • 101 Екологія

  АНКЕТА для випускників

  АНКЕТА для роботодавців

 • 103 Науки про Землю

 • 105 Прикладна фізика та наноматеріали

 • 113 Прикладна математика

 • 122 Комп'ютерні науки

 • 123 Комп’ютерна інженерія

 • 126 Інформаційні системи та технології

 • 131 Прикладна механіка

 • 132 Матеріалознавство

 • 133 Галузеве машинобудування

  АНКЕТА для випускників

  АНКЕТА для роботодавців

 • 136 Металургія

 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 • 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 • 153 Мікро- та наносистемна техніка

 • 161 Хімічні технології та інженерія

 • 171 Електроніка

 • 172 Телекомунікації та радіотехніка

 • 182 Технології легкої промисловості

 • 184 Гірництво

 • 192 Будівництво та цивільна інженерія

 • 231 Соціальна робота

 • 232 Соціальне забезпечення

 • 242 Туризм

 • 273 Залізничний транспорт

  АНКЕТА для випускників

  АНКЕТА для роботодавців

 • 274 Автомобільний транспорт

 • 275 Транспортні технології (транспортні системи)

 • 275 Транспортні технології (промисловий транспорт)

 • 275 Транспортні технології (міський транспорт)

 • 275 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

 • 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

  АНКЕТА для випускників

  АНКЕТА для роботодавців

 • 275 Транспортні технології (організація і регулювання дорожнього руху)

 • 281 Публічне управління та адміністрування

  АНКЕТА для випускників

  АНКЕТА для роботодавців

 • 292 Міжнародні економічні відносини

ІІІ (освітньо-науковий) рівень

 • 011 Освітні, педагогічні науки

 • 032 Історія та археологія

 • 033 Філософія

 • 034 Культурологія

 • 051 Економіка

 • 052 Політологія

 • 053 Психологія

 • 054 Соціологія

 • 073 Менеджмент

 • 081 Право

 • 122 Комп'ютерні науки

 • 131 Прикладна механіка

 • 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

 • 161 Хімічні технології та інженерія

 • 184 Гірництво

 • 192 Будівництво та цивільна інженерія

 • 263 Цивільна безпека

 • 273 Залізничний транспорт