Print

Підбили підсумки і намітили плани на наступний навчальний рік

 

На традиційних серпневих зборах трудового колективу СНУ ім. В. Даля були підведені підсумки роботи за минулий навчальний рік і визначені завдання на наступний.

Відкриваючи нараду, ректор СНУ ім. В. Даля, доктор технічних наук, професор Ольга Поркуян зазначила, що ректоратом Університету втілюється Програма розвитку на період до 2020 року, яка ставить за мету вибудовування багатовекторної стратегії розвитку за напрямами життєдіяльності Університету відкритого типу. При цьому більшість заходів у наступному 2019 році здійснюватимуться на пред’ювілейному фоні, бо у 2020 році університет відзначатиме своє 100-річчя.

У своїй доповіді Ольга Поркуян представила колективу аналіз основних напрямків діяльності університету, зокрема:

 • стан підготовки до зовнішнього аудиту щодо підтвердження статусу національного;
 • зміни структури у зв’язку із приєднанням Донбаського державного технічного університету;
 • впровадження та використання системи управління якістю згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2015;
 • співпраця з компанією UNICHEC, яка реалізує антиплагіатне програмне забезпечення;
 • оновлення нормативної бази з урахуванням вимог чинних законів України;
 • забезпечення прозорості діяльності шляхом розміщення на офіційному веб-сайті університету та в системі MOODLE електронних посібників та методичних матеріалів;
 • виконання акредитаційних вимог щодо якості успішності;
 • організація практичної підготовки студентів як невід’ємної складової частини процесу підготовки фахівців;
 • комерціалізація результатів винахідницької діяльності через пошук потенційних інвесторів поза межами регіону;
 • міжнародна інтеграція університету у провідні академічні організації;
 • обсяг робіт з матеріально-технічного забезпечення;
 • військово-патріотичне виховання і фізичний розвиток студентів;
 • підтримка волонтерства і соціальних ініціатив;
 • зв’язок з органами студентського самоврядування.

Також на зборах були оголошені стратегічні завдання на 2018/2019 навчальний рік, що стосуються участі університету у світових рейтингах QS, стратегічного плану інтернаціоналізації університету до 2025 року, подальшого зростання показників наукової та міжнародної діяльності, пошуку потенційних інвесторів через участь у виставках, покращення іміджу університету, ремонтів приміщень корпусів і гуртожитків тощо.

За результатами минулого навчального року співробітники, викладачі і студенти були нагороджені Почесними грамотами та Подяками.

Останнім питанням порядку денного зборів було знайомство з оновленою структурою університету.