Підготовчі курси   Print

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля є учасником проєкту Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з проведення безоплатного навчання на курсах з підготовки до вступу до державних закладів вищої освіти молоді з числа осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Навчатися на підготовчих курсах може особа з числа молоді, яка у поточному навчальному році завершила здобуття повної загальної середньої освіти. Навчання на підготовчих курсах може здійснюватися лише один раз та лише в одному закладі вищої освіти.

Прийом документів на підготовчі курси здійснюється з 01 по 29 червня 2021 року. Для зарахування до приймальної комісії (освітній центр «ДОНБАС/КРИМ – УКРАЇНА» м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька 41 (навчальний корпус), аудиторія 101а), особою подаються:

  • заява (заповнюється особисто при подачі документів або дистанційно (поштою));
  • копія паспорта (свідоцтва про народження, іншого документа, що посвідчує особу) (за наявності);
  • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);
  • копія одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім випадків, коли постраждалим є іноземець, особа без громадянства або особа, яка через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті громадянина України) (за наявності);
  • 4 фото (3х4);
  • освітня декларація – документ, який заповнюється у закладі вищої освіти та містить інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання за курс повної загальної середньої освіти на тимчасово окупованих територіях України, а також про те, що особа не подавала документи для зарахування на підготовчі курси в інших ЗВО.

Навчання на підготовчих курсах проводиться за очною формою протягом двох місяців з 29 червня по 31 серпня 2021 року в обсязі 225 годин. Навчальними дисциплінами, що вивчаються на підготовчих курсах є українська мова та література, історія України, математика, англійська мова. Додатково для слухачів будуть проводитися заходи спортивного та психологічного спрямування.

Під час проходження підготовчих курсів слухачі отримують стипендію у розмірі 4 588,0 грн та забезпечуються місцем для проживання в гуртожитку.