Print

Підсумки наради щодо організації дистанційного навчання

 

За підсумками наради щодо організації дистанційного навчання, проведеного 10 вересня 2014 року, надаємо ключову інформацію для керівників структурних підрозділів та студентів університету:
1. Завідувачам кафедр до 15 вересня необхідно надати по 2-5 курсах списки студентів, які приступають до навчання.
2. Кожному викладачу до 17 вересня розробити проект індивідуального плану роботи на 2014-2015 навчальний рік по діючій формі з урахуванням модульної системи викладання дисциплін відповідно до наказу ректора №25 від 29.08.2014 р.
3. Директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедр до 20 вересня:
• розробити на кафедрах відомості навчальних доручень викладачів по кожній дисципліні на осінній семестр 2014-2015 навчального року.
• для отримання ключів доступу Moodlе сформувати списки викладачів із вказанням прізвища, ім’я, по батькові, електроної адреси та подати на реєстрацію за електронною адресою директору Центру дистанційного навчання СНУ ім. В.Даля: gg39358@gmail.com .
Інформацію по зазначеним пунктам не пізніше 22 вересня надіслати керівнику оперативного Центру управління та інформаційного забезпечення СНУ ім.В.Даля Поркуян О.В. на електронну адресу: sti@sti.lg.ua