Print

Політологічна школа СНУ ім. В Даля відсвяткувала 20-річчя

 

На кафедрі політології та міжнародних відносин пройшов урочистий “Круглий стіл”, присвячений 20-річному ювілею політологічної школи Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. До святкування долучилися не тільки студенти та професорсько-викладацький склад, а також випускники спеціальності “Політологія”, які із вдячністю згадували свою Alma mater.

Засновниця політологічної школи доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології та міжнародних відносин, проректор з науково-педагогічної роботи та гуманізації навчально-виховного процесу Галина Щедрова виступила із вітальним словом. Галина Петрівна розповіла про шлях становлення кафедри, яка однією із перших в Україні ліцензувала спеціальність «Політологія». Зараз кафедра є потужною навчальною та науковою установою, в рамках якої було підготовлено та випущено сотні політологів, захищено десятки кандидатських та докторських дисертацій, підготовлено та опубліковано сотні навчальних посібників, монографій, наукових статей.

До того ж, було нагадано, що кафедра стала ініціатором проведення першої в регіоні щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Модернізація політичної системи сучасної України: стан і перспективи розвитку», а також колектив є засновником єдиного у регіоні спеціалізованого фахового видання з політичних наук «Політологічні записки».  А наприкінці Галина Петрівна поділилася зі студентами власними секретами професійної успішності, які знайшли відгук у слухачів.

У ході проведення «круглого столу» виступили доценти кафедри – Ганна Агафонова та Лариса Павлова. Вони зробили наголос на традиціях якісного навчання політологів та міжнародників, які започаткувала кафедра ще 20 років тому. Також увагу студентів було акцентовано на високому рівні конкуренції, якою характеризуються всі суспільні процеси. Тому сучасний студент повинен оволодіти, окрім ґрунтовної фахової підготовки,  іноземними мовами, комп’ютерними технологіями, навичками сучасного менеджменту. І тут кафедра політології та міжнародних відносин задовольняє високі вимоги сучасного ринку праці, бо у вступника є можливість пройти шлях від студента до кандидата політичних наук.