Print

Польські освітяни поділилися з далівцями досвідом євроінтеграції

 

Викладачі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк) завідуюча кафедрою правознавства Олена Арсентьєва та доцент кафедри правознавства  Любов Котова пройшли міжнародне стажування «Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок» у місті Лодзь (Республіка Польща).

Cтажування відбувалося за організації та підтримки Фундації Central European Academy Studies and Certification (CEASC)  та особисто її президента Миколи Смолінського. У процесі стажування викладачі отримали змістовну інформацію про трирівневу систему вищої освіти та кваліфікаційні рівні європейського освітнього простору, адаптацію навчальних планів та програм до вимог Європейської системи кваліфікацій. Це дало можливість провести порівняльну оцінку її з українськими відповідниками.

Крім того, викладачі дізналися про рівні та засади визнання українських освітніх документів у європейському освітньому просторі. Особливу увагу було приділено формуванню навчальних планів із застосуванням проектного підходу, у тому числі через практичну реалізацію в рамках організації навчального процесу принципу мобільності студентів і викладачів через використання спеціалізованих фондів ЄС, а також проектному підходу в організації навчального процесу в європейських університетах та особливостям роботи із програмами ЄС Horizon 2020 і Erasmus +.

Упродовж тижня стажування відбувалася плідна дискусія та обмін думками, під час якої  польські колеги поділилися з українськіми освітянами своїм досвідом інтеграції до європейського освітнього простору.

 «Безперечно, нами одержано  корисний досвід, – поділилася своїми враженнями завідуюча кафедрою правознавства Олена Арсентьєва. – Надзвичайно цікавою була практична частина стажування, де ми активно працювали в групах, складаючи освітні проекти. Додому привезли багато матеріалу та цікавих ідей щодо реалізації проектного підходу у всіх видах діяльності у нашому університеті».

Як зазначила Олена Сергіївна, особливо цінним стало успішне укладання угоди про співпрацю з Університетом Інформатики (WSInf, Лодзь, Польща). Ця співпраця буде спрямована на забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях, поліпшення професійної та практичної підготовки майбутніх випускників, ефективне використання навчального та наукового потенціалу професорсько-викладацького складу, пожвавлення прямих зв’язків між університетами, на координацію спільних дій у наукових дослідженнях.

Слід зазначити, що розвиваючи існуючі контакти з міжнародними партнерами і встановлюючи нові, СНУ ім. В. Даля вирішує комплекс завдань, пов’язаних із навчально-методичною, науково-дослідною роботою, зміцненням кадрового потенціалу, розвитком матеріально-технічної бази університету. Міжнародна діяльність вишу спрямована на забезпечення його інтеграції в міжнародну університетську спільноту, здобуття університетом додаткових можливостей щодо прискореного розвитку в межах Болонського процесу і європейської інтеграції.