Print

Поєднувати теоретичне навчання з практикою – можливо!

 

Дев’ятеро студентів факультету інженерії (спеціальності: галузеве машинобудування; електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; хімічні технології та інженерія) перейшли на дуальну форму навчання. Це стало можливим завдяки домовленості про співпрацю між СНУ ім. В. Даля та ТОВ НВП «Зоря».

З цими студентами укладено офіційні трудові угоди і вони вже працюють на зазначеному підприємстві на посадах, які відповідають їхнім навчальним спеціальностям. Поєднувати навчальний та робочий процеси молоді вдається за допомогою адаптованих індивідуальних планів. Очікується, що навчання за дуальною формою допоможе їм швидше адаптуватися до умов виробництва та прискорить професійне зростання молодих фахівців.

Сьогодні ТОВ НВП «Зоря» є головним партнером нашого університету у запровадженні дуальної освіти. Цей експеримент започатковано наказом МОН №1296 від 15.10.2019 року. Нагадаємо, що відповідно до закону України «Про вищу освіту», дуальна форма здобуття вищої освіти передбачає навчання на робочому місці на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації 25-60% загального обсягу освітньої програми на основі договору. Навчання на робочому місці передбачає виконання посадових обов’язків відповідно до трудового договору. 

Бажаємо нашим студентам майстерно оволодіти знаннями та навичками своєї професії та закріпитися на робочому місці!