Print

Працівники Харківського політехнічного інституту будуть підвищувати свою кваліфікацію у СНУ ім. В.Даля

 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля уклав договір про співпрацю з Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут». Відповідно до укладеного договору Центр післядипломної освіти і довузівської підготовки СНУ ім. В. Даля  здобув право здійснювати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників НТУ «Харківський політехнічний інститут».

Згідно з договором університети будуть об’єднувати зусилля для оновлення та розширення знань, форсування нових професійних компетентностей працівників,  засвоєння ними інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання. Під час стажування буде вивчатися педагогічний досвід, сучасне виробництво, методи управління, проходитиме ознайомлення з досягненнями науки, техніки, виробництва та перспектив розвитку.

Також сторонами планується розроблення пропозицій щодо удосконалення навчально-виховного процесу та впровадження у практику навчання досягнень науки, техніки та виробництва.