Print

Президент України присудив Державну премію доктору СНУ ім. В. Даля

 

Завідувачу кафедри технології неорганічних речовин та екології факультету хімічної інженерії Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля докторові технічних наук, професору Олександру Суворіну Указом Президента України № 686/2015 від 8 грудня 2015 року присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки.

Кращі наукові і науково-технічні розробки за 2014 рік вчених та фахівців України були відзначені Петром Порошенком після доволі серйозної перевірки Комітетом з надання Державні премії України в галузі науки і техніки. За поданням Комітету Указом Президента України серед лауреатів було нагороджено і два сєвєродончанина – завідувач кафедри технології неорганічних речовин та екології СНУ ім. В. Даля, доктор технічних наук, професор Олександр Суворін та голова правління ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХИМ», кандидат технічних наук Микола Кошевець. Вони разом з колективом з 10 видатних вчених з Києва, Харкова та Сєвєродонецька отримали премію за багаторічний труд «Нові каталізатори та гетерогенно-каталітичні процеси: розвиток наукових основ та використання в хімії, нафтохімії та енергетиці».

В цій роботі викладено впровадження науково-технічних розробок ефективних каталітичних процесів, які дозволяють одержувати хімічні продукти, що користуються великим ринковим попитом. Науковцям вдалося вирішити задачі, пов’язані з їх виробництвом, зокрема для азотної промисловості, для органічного синтезу, для нафтопереробки та нафтохімії, для паливно-енергетичного комплексу. В роботі вперше були розроблені та застосовані нетрадиційні методи синтезу нанорозмірних каталізаторів, а також приготування та регенерації каталізаторів із використанням ультразвукового випромінювання, механохімічної активації тощо. Таким чином, вченими було запропоновано системи зменшення техногенного навантаження на екологічно кризові регіони України, а також створено ресурсозберігаючі технології приготування, активації та регенерації нових поколінь каталізаторів та забезпечення екологічної безпеки їх виробництва.

Ще на етапі розгляду на присудження премії робота отримала більше 50 позитивних відгуків від провідних фахівців України та світу. Так,  вони відзначили, що в цій роботі вирішено низку важливих для промисловості України проблем створення та удосконалення енерго- та ресурсозберігаючих гетерогенно-каталітичних процесів та технологій виробництва каталізаторів. А розроблені наукові основи створення новітніх каталізаторів та різноманітних гетерогенно-каталітичних процесів є підґрунтям індустрії майбутнього. Крім того, отримані фундаментальні результати, призвели до розробки принципово нових технологій одержання багатьох необхідних продуктів хімічної та нафтопереробної промисловості та виявили шляхи використання розроблених гетерогенно-каталітичних процесів в енергетиці. В цих процесах та технологіях запропоновано використання дешевої та доступної вітчизняної сировини.

Важливим є й те, що наукові дослідження цієї роботи широко висвітлено у великій кількості публікацій та патентів. Показником же зацікавленості світової наукової спільноти є активне цитування вказаних публікацій у Світовій науковій літературі. Практична ж значущість роботи визначається тим, що її результати впроваджено на багатьох промислових підприємствах України та країн СНД; при цьому середньорічний економічний ефект складає десятки мільйонів гривень.