Print

Проблеми підготовки фахівців з унікальної спеціальності – архівознавства – обговорили вчені Далівського університету

 

 Кафедра архівознавства Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля провела в інформаційно-бібліографічному відділі Луганської обласної універсальної національної бібліотеки імені М.Горького перше засідання круглого столу «Проблеми історико-архівної освіти в Україні». Участь в ньому взяли викладачі, аспіранти, студенти та випускники кафедри. 

Учасники обговорили питання забезпечення архівної галузі фаховими кадрами, зважаючи на історичну ретроспективу умови сьогодення. Також підкреслили суспільну і соціальну роль державних архівів, які здійснюють місію передачі інформаційного потоку в суспільному середовищі.

«В умовах формування громадянського суспільства зростає інтерес до архівних матеріалів не лише з боку дослідників, які у своїх наукових працях спираються на архівні данні, але й з боку громадян, – відзначила у доповіді доцент кафедри архівознавства, кандидат історичних наук Ганна Сергієнко. – Спектр соціально-правових запитів, з якими громадяни звертаються до архівних установ, доволі широкий».

Взагалі сучасний стан розвитку архівної служби в Україні висуває нові вимоги до рівня підготовки працівників архівної галузі, а саме: збільшення кількості кадрів вищої кваліфікації, постійне підвищення фахового рівня архівістів. «Від нинішніх працівників архівної галузі вимагається ґрунтовне володіння професійними знаннями та всебічними навиками практичної роботи, – підкреслив у доповіді завідувач кафедри архівознавства СНУ ім. В.Даля, доктор історичних наук, професор Ігор Довжук. – Сучасні реалії свідчать про значний попит на фахівців-архівістів та документознавців для архівної та інших галузей державної та суспільної діяльності».

Питання підготовки фахівців з архівознавства стоїть гостро ще і тому,  що лише чотири профільні кафедри в Україні готують спеціалістів-архівістів. Кафедра Далівського університету єдина в Донбасі, яка забезпечує архівну галузь відповідними фахівцями. Унікальність спеціальності в тому, що випускники по закінченні вузу мають можливість працювати на державній службі, в державних архівних установах, в архівних підрозділах будь-яких державних організацій та у приватних архівах.

«Важливим показником вирішення існуючих проблем в історико-архівній освіті в Україні є кадровий склад випускаючих кафедр, – розповів завідувач кафедри архівознавства СНУ ім. В.Даля, доктор історичних наук, професор Ігор Довжук. – В цьому аспекті нам є чим пишатися – на відміну від усіх кафедр архівознавства в Україні, у нас – 100% забезпеченість науково-педагогічними кадрами, які мають вчений ступінь та звання, що свідчить про високий рівень підготовки істориків-архівістів на Донбасі».

До речі, підготовка науково-педагогічних кадрів для кафедри архівознавства у СНУ ім. В.Даля здійснюється спеціалізованою вченою радою із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 07.0.01 «Історія України». Передбачається відкриття вченої ради з захисту докторських дисертацій.

 Підготувала: Галина Щербак