Print

Продовжується робота приймальної комісії Далівського університету

 

Вступники, які прийняли рішення отримати вищу освіту в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля, мають особисто подати документи на обрану спеціальність.

Нагадаємо, що при вступі до СНУ ім. В. Даля вступники особисто подають:

• заяву встановленого зразка на ім’я ректора університету;

• документ державного зразка про повну загальну середню освіту і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені ксерокопії;

• медичну довідку за формою 086-о (оригінал або її завірену копію);

• 6 фотокарток розміром 3 х 4 см.

• сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або завірені копії) з загальноосвітніх предметів, що відповідають переліку вступних випробувань, визначених, для участі у конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність);

• паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта);

• військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) – для очної форми навчання.

Інші документи подаються вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені чинним законодавством України.

Усі копії документів завіряються за оригіналом СНУ ім. В.Даля, або в установленому порядку.

Вступники мають право подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2011 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010 роки. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше мають право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів за їх вибором.

При вступі на природно-математичні та інженерно-технічні напрями випускники підготовчого відділення СНУ ім. В. Даля отримують додатково 20 балів до конкурсного.

На скорочений термін навчання зараховуються особи, які мають диплом молодшого спеціаліста і продовжують навчання на спорідненому напрямі підготовки.

Етапи вступної компанії розподілені та починаються з прийому заяв та документів з 1 липня 2011 року для денної форми навчання. Для осіб, що мають проходити творчі конкурси, 17 липня закінчиться прийом заяв. Збільшено строки для осіб, які мають складати вступні випробування, – до 22 липня, і для тих, хто не складає вступних випробувань – 31 липня. Вступні екзамени проходитимуть з 23 до 31 липня 2011 року, творчі конкурси розпочнуться раніше: з 10 липня. Оприлюднять рейтинговий список вступників не пізніше 1 серпня, а не пізніше 25 серпня відбудеться зарахування вступників.

Щодо заочної форми навчання, то прийом документів буде здійснено в період з 20 липня до 18 серпня 2011 року. Для тих, хто має проходити творчі конкурси термін скорочено до13 числа, а для осіб, які мають складати вступні іспити до 18 серпня 2011 року. З 14 до 18 серпня пройдуть вступні іспити, і не пізніше 19 серпня будуть оприлюднені списки. Зарахування вступників на заочну форму навчання закінчиться не пізніше 30 серпня поточного року.

Адреса приймальної комісії: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а, 1-й кор., к. 142

Консультаційний телефон: 8(0642) 41-30-01

Підготовче відділення: 4-й кор., к. 307, тел.: (0642) 41-80-73

Сайт для абітурієнтів: www.vstup.snu.edu.ua

Сайт СНУ ім. В.Даля: www.snu.edu.ua