Print

Професор СНУ ім. В.Даля розповіла викладачам Луганщини про специфіку сучасного мистецтва

 

Доктор культурології, кандидат мистецтвознавства, професор кафедри філософії Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Ольга Смоліна провела обласний семінар-практикум для викладачів художніх шкіл та художніх відділень шкіл мистецтв. Робота семінару складалася з лекції та практичного заняття на тему «Світоглядні основи мистецтва ХХІ ст.».

Захід відбувся на базі комунального позашкільного навчального закладу «Сєвєродонецька дитяча художня школа». Мета семінару – покращення якості початкової мистецької освіти, обмін досвідом у напряму образотворчого мистецтва, поглиблення знань з питань образотворчого мистецтва та методики викладання фахових дисциплін відповідно до вимог сучасної художньої освіти.

47 викладачів прослухали лекцію про специфіку сучасного мистецтва у зв'язку з особливостями філософських напрямів другої половини ХХ – початку ХХІ століття, що фіксують зміну світоглядних і культурних парадигм.

Народження творів більшості мистецтв як результат роботи одного автора (рідше – невеликої їх групи) дозволяє традиційно відносити переваги цих творів на рахунок унікальності таланту особистостей, що їх створюють. Водночас твір мистецтва – це артефакт, що відбиває не тільки індивідуальний світогляд. Мистецтво, як форма культури, здатне чутливо реагувати на зміну парадигм культурних епох. Наш час багатий на такі зміни. На початку ХХ століття класичний тип мислення епохи модерну змінюється на некласичний, а в кінці століття – на постнекласичний. Сучасний стан науки, культури, суспільства характеризується як стан постмодерну. Особливості мистецтва постмодерну – його ненаративність, транскордонність, форми перфомансу, інсталяції та ін., є виразом сучасних культурних процесів візуалізації, інтертекстуальності, інтерпретативності, рекомбінації, антиуніверсалізму та ін. Концепції цих явищ проаналізовані та розвинуті в роботах філософів Ж. Лакана, М. Фуко, Ж. Дельоза, Ф. Гваттарі, Ю. Кристевої, Ж. Дерріди, Р. Барта, Ж.- Ф. Ліотара тощо.

Таким чином, окремий твір мистецтва з його особливостями є ланкою в ланцюзі «особистість автора – художній напрям – філософія – культурна парадигма».

Нагадаємо, що семінар-практикум є традиційним щорічним методичним заходом який проходить на виконання обласної програми «Мистецька освіта Луганщини» на 2016-2018 роки та Плану навчально-методичної роботи комунальної установи «Луганський обласний Центр навчально-методичної роботи, культурних ініціатив і кіномистецтва» на 2016-2017 навчальний рік. Це своєрідна форма удосконалення професійного рівня викладачів ДХШ і художніх відділень ДШМ області.